اسلام

چرا غربی ها به اسلام روی می آورند؟

این متن قسمتی از مصاحبه ی داکتر طارق رمضان با خانم بتول التوما (Batool al-Toma) مدیر پروژه تازه مسلمانان در انجمن مسلمانان برتانیا است که در برنامه «اسلام و زنده گی» اجرا شده است. خانم بتول خود یکی از تازه مسلمانان است، ایشان به توضیح دلایل مختلفی می¬پردازد که انگیزه ای برای غربیان برای گرایش به اسلام می شود.

در سال 2009 تقریباً 40.000 برتانیایی، 70.000 فرانسوی، 100.000 آمریکایی به اسلام روی آورده اند؛ چه دلایلی پشت این آمار شگفت انگیز و موج توفنده ی گرایش به اسلام نهفته است؟

چه چیزی غربیان را مجذوب اسلام می کند؟ چه محرکی ایشان را وامیدارد تا تصمیم بگیرند مسلمان شوند؟ آیا جنگ غربیان در افغانستان و یا در عراق! و یا حمایت بدون دریغ غربیان از رژیم صهیونیستی اسراییل محرک گرایش غربیان به اسلام است؟

«همواره دین محمد صلی الله علیه و سلم به دلیل ارزش بالایش برایم در بلندترین سطح بوده است، اسلام تنها دینی است که ظرفیت آن را دارد تا عصر ما را دگرگون سازد و برای هر عصری جذابیت داشته باشد». (جورج برنارد شاو)

مسلمانان مشهور غربی:

گرایش غربیان به اسلام پدیده ای تازه ای در میان مردم غرب نیست، بلکه از دیر باز مورد توجه و گرایش بوده و بسیاری از مشاهیر غرب را شیفته ی خود نموده است. کاسیوس کلی Cassius Clay (محمد علی کلی) قهرمان سنگین وزن بوکسینگ جهان از این جلمه است، وی در سال 1965 به اسلام گروید. او در مورد اسلام می گوید:

«احساسی را که در ایام حج و هنگام ایستادن در کوه عرفات داشتم بسیار بی نظیر بود. احساس شعف و شور بی مانند و حالت روحی که واقعاً غیر قابل توصیف است؛ در فضایی که بیش از یک و نیم ملیون زائر با بلند کردن دست نیاز به پروردگار شان توسل می جویند تا گناهان شان را مورد مغفرت قرار دهد. واقعاً شعف آور است وقتی مردمی را می بینی با رنگ های مختلف، نژادهای مختلف، و ملیت های گوناگون، از شاهان و رییس جمهورهای کشورها تا افراد عادی، از کشورهای فقیر و ثروتمند همگی با لباس های همانند دو تکه لباس سفید در حال دعا و نیایش به دربار پروردگار شان هستند؛ بدون این که احساس برتری و یا حقارتی به آنها دست دهد. این به معنای واقعی تمرین و تجلی عدالت و برابری در اسلام است».

جیمیما گلد اسمیت (Jemima Goldsmith) دختر سیر جمیز گلد اسمیت ملیاردر برتانیایی زمانی به اسلام گروید که هنوز 21 سال داشت. وی می گوید: «ظاهراً در غرب آرزو و اوج شادمانی یک زن غربی در دسترسی به کلپ¬های شبانه، شراب و مستی و پوشیدن لباس¬های عریان است. نبود چنین آزادی هایی برای لذت گرایی در جوامع اسلامی سلب آزادی و حقوق زن شمرده می شود؛ اما همه می دانند که چنین آزادی هایی نقش بسیار سطحی و بی اهمیتی در شادمانی و فراهم آوری آرامش واقعی برای زن دارد».

کت استیوینCat Stevens  (یوسف اسلام) بعد از سپری کردن سالهای متمادی در شهرت و آوازخوانی به بت غربی معروف شده بود، اسلام را پذیرفت. وی در این مورد می گوید: «من به این باور رسیدم که اسلام دین حقیقت است، نه دینی که غربیان آن را (دین خشونت و افراط) می شناسند؛ نه دینی که عده ای آن را برای سالهای پیری می شناسند، ما باید خواستار رضای الله متعال باشیم آنگاه از مقام فرشته گان نیز فرا تر می¬رویم. اولین چیزی که بعد از ایمان آوردنم می خواهم این است که یک مسلمان واقعی باشم».

دلایل گرایش به اسلام در غرب:

طارق رمضان: خیلی خوب؛ محورهای بحث ما در مورد دلایل گرایش به اسلام و انگیزه ها و محرکه های اسلام گرایی در غرب است. چند هفته قبل نیز پیرامون این قضایا مباحثی داشتیم و نسبت به دامنه ی وسیع موضوع در این هفته نیز پیرامون جذابیت اسلام و انگیزه های گرایش به اسلام صحبت خواهیم نمود. بدین منظور خانم بتول التوما مدیر بخش تازه مسلمانان در انجمن مسلمانان برتانیا در این مباحثه با من است. در ابتدا به خانم بتول خوش آمدید عرض می نمایم. همان گونه که در جریان قرار دارید گرایش به اسلام به روندی پیش رونده و روشن تبدیل شده است. شما نیز طی پانزده سال با تازه مسلمانان غربی به صورت مستقیم در ارتباط بوده اید و شما خود نیز از جمله کسانی هستید که به اسلام مشرف شده اید؛ پرسش اصلی همین جاست علل رشد فزاینده گرایش به اسلام در جوامع غربی را در چه مواردی ارزیابی می کنید؟

بتول التوما: خوب، پاسخ به این سوال اندکی مشکل است، زیرا انگیزه های گرایش به اسلام بسیار وسیع و گوناگون است و هر یک از تازه مسلمانان با دلایل خاصی به اسلام روی می آورد. طبیعتاً یکی از دلایل عمده تأثیر پذیری غربیان از معاشرت و رفتار نیکوی مسلمانان است که باعث تولید انگیزه برای تحقیق و مطالعه اسلام و سبک زنده گی اسلامی می شود. در این مورد ارتباط-های فردی و دوستانه بین یک مسلمان و غیر مسلمان و معاشرت نیک و بالاخره ازدواج بین جوانان از جمله دلایل گرایش به اسلام است. زمانی که می شنویم یک فرد به خاطر ازدواج با یک فرد مسلمان، وارد اسلام شده است، شاید به ذهن مان برسد که اسلام آوردن این شخص به منظور خاصی بوده است، اما فراموش نکنیم که این تنها دلیل نیست، بلکه الله تعالی بدین وسیله شرایطی را برای شخص تازه مسلمان مساعد ساخته است تا بیشتر با اسلام محشور شود و قلبش برای پذیرش واقعی آن آماده گردد.

طارق رمضان: به نکته ی مهمی اشاره نمودید. یعنی این که شاید اسلام برای ازدواج؛ این چنین اشخاص با ایمان خالص وارد اسلام نشده باشند، اما این موضوع می تواند زمینه یی برای تغییر قلبی و پذیرش ایمانی باشد.

بتول التوما: بلی، چنین واقعاتی زیاد برخوردیم. بسیاری افراد برای ازدواج با یک مسلمان، اسلام آورده و دیری نگذشته است که به یک مسلمان ملتزم و رسالتمند تبدیل گشته اند و چه بسا که الگوی رفتاری برای دیگر جوانان قرار گرفته اند.

طارق رمضان: خیلی خوب، این یک بعد قضیه است. چه ابعاد دیگری فکر می کنید در مورد گرایش به اسلام می تواند وجود داشته باشد. ما شاهد اشخاصی هستیم که دلیل اسلام شان اُنس با قرآن بوده است. به عنوان مثال کت استیونس که به یوسف اسلام مشهور شد، به خوبی قرآن را درک کرد و قرآن او را به حقیقت رهنمون ساخت. اشخاص دیگری چون کاسیوس کلی به هدف خلقت و معنای زنده گی توجه داشت و همین امر باعث هدایتش شد.

بتول التوما: بلی، طوریکه قبلاً عرض کردم هر شخص بنا بر دلایل خاصی که محرکه اش قرار گرفته، به اسلام گرویده است. عامل دیگری که باعث انگیزه مطالعه و تحقیق در مورد اسلام گردیده است، شرایط پیچیده و بحرانی جهان اطراف ماست. متاسفانه وضعیت مسلمانان و تفسیر نادرستی که عده ای از مسلمانان از قرآن دارند و با آن ارعاب و دهشت افگنی را توجیه می-کنند، خود محرکه هایی برای غیر مسلمانان است که آنها وا میدارد تا بدانند واقعاً اسلام در مورد تروریزم، صلح، همزیستی مسالمت آمیز و… چه پیامی دارد. این جاست که این چنین افراد با مراجعه به قرآن و مطالعه و تحقیق به موارد شگفت انگیزی در قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم مواجه می شوند که آنها را مجذوب اعتدال و رهنمودهای اسلام می سازد.

بسیاری از اشخاص را دیده ام که زمان مسلمان شدن می گویند: «تعجب مان در این جاست که حالا به دینی وارد می شویم که هیچگاه اصلاً فکر نمی کردیم آن را حتی مورد مطالعه قرار دهیم».  در حقیقت آنها با دیدن بعضی اعمال مسلمانان، اسلام را دین دور از منطق می دانند و کنجاو می شوند که چه تعالیم دینی باعث می شود تا پیروان آن دین، چنین بحران هایی را در جهان بیافرینند. در مطالعه به موارد بر می خورند که سراسر محبت و صلح است و این نقطه ی آغاز پیوند قلبی شان با اسلام می شود طوری که نمی توانند رهنمودهایی منطقی را نادیده بگیرند که بر اساس فطرت شان است و این چنین به اسلام گرایش پیدا می-کنند.

عامل دیگر تاثیر پذیری از تحقیقات علمی در مکاتب و دانشگاه ها است. به عنوان مثال محصلی را در نظر بگیرید که روی پروژه صنفی هنری کار می کند، و به عنوان منبع با هنر اسلامی معرفی می شود. متعاقباً به ارتباط بین هنر نقاشی و خالق هنر طبیعت پی می برد. هنرمند زیبایی هنر خالق را به تصویر می کشد و جذب شگفتی ها و اعجاز طبیعت و خلقت الله تعالی می شود.

اما در پایان باید گفت که هر کس مطابق به ویژه گی های شخصیتی خودش، دلایل متفاوتی برای گرایش به اسلام دارد…

طارق رمضان: و ما داستان های زیادی از تازه مسلمانان از عراق و افغانستان داریم، سربازانی که تحت تأثیر فرهنگ اسلامی در این کشورها  مایل به مطالعه در مورد اسلام شده اند. آنچه شما در مورد دلیل خاص برای هر شخص عنوان نمودید، حایز اهمیت است زیرا هر شخص با انگیزه های خاصی مایل به مطالعه دین و مجذوب اسلام می شود.

بتول التوما: دقیقاً؛ و نباید فراموش کنیم که الله تعالی زمانی که برای بنده اش اراده ی خیر می کند، زمینه را برایش مساعد می-سازد، راهش را روشن می نماید، موانع را بر می دارد، و قلبش را برای پذیرش حقیقت آماده می سازد تا هدایت شامل حالش شود. مهم این است که ما نباید اشخاص را مورد قضاوت قرار دهیم.

منبع مصاحبه: www.onIslam.net
ترجمه: احمد فرید فرزاد هروی

۲۰۱۴ م

صافی بنسټ خبرتیا Safi Foundation Ads Donation

wasiweb.com

wasiweb.com Publisher Team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
وسیع ویب
error: