تعامل يك خواهر مسلمان با خواهرانش

1.    آنها را خاص بخاطر خداوند دوست میدارد.
این یک محبت پاکیزه از تمام علاقه مندی های دنیائی می باشد. محبت واقعی خواهری یک رابطه بوده که پاکیزه گی و خلوص آن از روشنی دين اسلام گرفته شده است. این یک زنجیر است که خواهران مسلمان را بدون در نظر داشت موقعیت جغرافیائی، قومیت، رنگ، شکل و یا زبان با همديگر ارتباط می دهد. این زنجیر بر مبنائی ایمان به الله سبحانه و تعالی مستحکم میباشد.
پيامبر صلى الله عليه وسلم ميفرمايد: كسي حلاوت ايمان را چشيده مي تواند كه سه خصلت ذيل داشته باشد:
•    در صورتیکه الله جل جلاله و رسول الله صلى الله عليه وسلم برایش از همه گرامیتر و عزیز تر باشد.
•    مسلمان ديگر را خاص برای رضای خداوند جل جلاله دوست داشته باشد،
•    از رفتن دوباره به طرف کفر همانقدر نفرت داشته باشد که از رفتن به آتش دارد. [بخاری و مسلم
پس این محبت بخاطر مقام، یا شهرت نیست، بلکه محبتی است که به قلب پاک، روشن و نرم ضرورت دارد. در حدیث صحیح ترمزی حضرت محمد صلى الله عليه وسلم چنین فرموده اند: الله جل جلاله میفرماید: کسانیکه یکدیگر را بخاطر رضای من دوست دارند دارای چهره روشن میباشند که پیامبران و شهدا آرزو داشتن آنرا دارند.
چنین محبت دشمنی، کینه توزی، بخل و رقابت را از دل مردم دور می کند.
2.    با آنها را به اساس مهربانی، وفاداری، صداقت و انصاف تعامل مي كند.
اهمیت مهربانی و شفقت صدها بار در قرآن کریم ذکر شده است. اسلام همیشه مهربانی و صداقت برای دوستان به شمول احترام به فامیل دوستان را در کرکتر مسلمانان جاگزین نموده است.
سیرت نبی صلى الله عليه وسلم مملو از مثال های صداقت و مهربانی. اگر شما داستان حضرت عایشه رضي الله عنها را که با حضرت محمد صلى الله عليه وسلم بالای اینکه رسول الله صلى الله عليه وسلم با دوستان خانم اولی خویش،حضرت بی بی خدیجه روابط دوستانه را ادامه می داد ناراض میشد، را به خاطر بیاورید و آنحضرت صلى الله عليه وسلم در مورد بی بی خدیجه رضي الله عنه سخنان نیک می فرمودند و بعضی اوقات گوسفند قربانی نموده و قسمت زیاد آنرا به اقوام و دوستان بی بی خدیجه رضي الله عنه می فرست.
3.    با آنها با پیشانی گشاده، و خوشي روبرو ميشود.
آنحضرت صلى الله عليه وسلم فرمودند: “اعمال نیک را کوچک ندانید، اگر چه احوال پرسی با برادر تان به پیشانی باز باشد.” مسلم
تبسم نمودن در حقیقت مواد کیمیائی مخفی (ایندورفین) را ظاهر نموده که احساس خوب بودن ما را زیاد می سازد.
از ترمذی روایت است که آنحضرت صلى الله عليه وسلم فرمودند: تبسم نمودن یا رویه نیک شما با برادر تان صدقه است.
4.    در مقابل خواهرانش صادق میباشد.
صداقت و راستی یکی از اصول بسیار اساسي اسلام و تهداب ایمان می باشد.
بدون صداقت ایمان و عقیده یک مسلمان نادرست بوده و اسلام وی نیز بی بها و نا چیز می باشد.
زمانیکه اولین کسانیکه ایمان آوردند و با رسول اله صلى الله عليه وسلم بیعت نمودند، به صداقت عهد نمودند.
این سخن توسط سخنان جریر بن عبدالله رضي الله عنه به اثبات می رسد: “من با رسول اله صلى الله عليه وسلم بیعت كردم و عهد نمودم که نمازها و زکات را ادا نمایم و در مقابل هر مسلمان صادق و راستکار باشم” همچنان رسول اله صلى الله عليه وسلم فرمودند: “یکی از شما هم مسلمان واقعی شده نمی توانید تا اینکه چیزی را که به خود می پسندید به برادر مسلمان تان هم بپسندید.” و انجام این کار بدون صداقت امکان ندارد.
5.    هرگز خواهر مسلمان خود را ترک نمی کند.
ديني که به محبت نمودن، ارتباط دایمی و عاطفه دو طرفه رهنمائی می کند دین مقدس اسلام بوده که خواهران را از ترک یکدیگر منع می نماید. از بخاری در کتاب الادب المفرد از آنحضرت صلى الله عليه وسلم چنین روایت شده: هیچ یک از دو نفر که یکدیگر را خاص به رضای خداوند جل جلاله یا اسلام دوست دارند، به هیچ کدام گناهی یا تخلفی اجازه نمی دهند که در میان شان بیاید.”
حدیث شریف مذکور و احادیث دیگر برای خواهران مسلمان چنین می فهماند که دوری دایمی یا طویل المدت از خواهران قابل قبول نیست.
اسلام به مصالحه بین خواهران تشویق می کند و بهترین آنها کسی است که اول سلام بدهد. حضرت محمد صلى الله عليه وسلم فرمودند: “باید میان تان قطع روابط، دوری از یکدیگر، نفرت و حسادت با یکدیگر وجود نداشته باشد، با یکدیگر برادر باشید طوریکه خداوند جل جلاله برای شما امر می کند. [مسلم].
صحابی بزرگ ابی دردا رضي الله عنه چنین می فرمودند: “آیا می خواهید برای تان چیزی را که بهتر از صدقه و روزه است بگویم؟ میان برادران تان برای ثواب و از بین بردن دشمنی و عداوتصلح نمایيد. بخاری
6.    در مقابل آنها صبور و بخشنده می باشد.
بعضی اوقات دیده می شود که ناراض شدن با خواهر مسلمان ما بالای هر چیزی که باشد بسیار ساده است، اما مسلمان واقعی قهر خود را کنترول نموده و به زودی خواهر مسلمان خود را می بخشد و در انجام چنین عملی احساس شرمنده گی هم نمی نماید، بلکه وی این کار را عمل نیک که وی را به الله جل جلاله نزدیک می سازد دانسته و محبت الله جل جلاله را که صرف برای افراد که اعمال نیک انجام می دهند بوده، حاصل می نماید.
خداوند مي فرمايد: کسانیکه قهر خود را کنترول و از خطا های مردم بخاطر رضای الله جل جلاله  مي گذرند، پس خداوند کسانی را که اعمال نیک انجام دهند دوست دارد. آل عمران 134
7.     در عقب خواهرمسلمان خود غیبت نمی کند.
زن مسلمان هیچ گاهی در مورد خواهر مسلمانش در عقب وی غیبت نمی کند، زیرا وی میداند که غیبت در اسلام حرام است. چنانچه الله جل جلاله در قرآن کریم چنین می فرماید:
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از بسيارى از گمانها بپرهيزيد، چرا كه بعضى از گمانها گناه است، و هرگز (در كار ديگران) تجسس نكنيد، و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (به يقين) همه شما از اين امر كراهت داريد، تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند توبه‏پذير و مهربان است! الحجرات 12
زن مسلمان همیشه زبان خود را اداره کرده و صرف در مورد خواهر مسلمان خود نیک صحبت می کند. با توجه و بخاطر آوردن کلمات آنحضرت صلى الله عليه وسلم:- آیا میدانید که غیبت چی است؟
آنها گفتند خداوند جل جلاله و پیامبر اش بهتر میداند. آنحضرت صلى الله عليه وسلم فرمودند. چیزی که در مورد برادر مسلمان تان می گویيد که وی خوش ندارد؟ از آنحضرت صلى الله عليه وسلم پرسیدند:- اگر چیزی که در مورد برادر خود می گویم درست باشد؟ آنحضرت صلى الله عليه وسلم فرمودند:- اگر چیزیکه در مورد وی می گوید درست باشد شما غیبت کرده اید اگر درست نباشد تهمت بسته اید.[مسلم]
8.    از بحث های بیجا، فکاهیات مضر و وعده خلافي خود داری می نماید.
از بخاری روایت شده که آنحضرت صلى الله عليه وسلم فرمودند:  با برادر خود بحث بیجا مکن، بیش از اندازه با وی مزاح مکن و در صورتیکه وفا نموده نمی توانی وعده هم مکن.
بحث بیجا باعث سو تفاهم بیشتر، سختی یا جدیت و باز کردن راه برای شیطان می گردد.
مزاح بیجا و قابل رنجش بیشتر اوقات باعث دشمنی و از دست دادن احترام می گردد. وعده شکنی باعث خفه شدن مردم و ازبین بردن محبت میان مردم می گردد.
حالت یا عمل که باعث بروز مخالفت ها می گردد از بقایای جهل می باشد که ما باید از آن دوری نمایم.
9.    باید با سخاوت و فداکار باشد.
زن مسلمان دوستی با مسلمان را به دوستی با غیر مسلمان ترجیح می دهد. زنجیر هم عقیده بودن باعث تهداب گذاری سخاوت، مشخصه اساسی اسلامی می گردد.
خداوند جل جلاله از ما می خواهد:  “اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! هر كس از شما، از آيين خود بازگردد، (به خدا زيانى نمى‏رساند، خداوند جمعيتى را مى‏آورد كه آنها را دوست دارد و آنان (نيز) او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند، آنها در راه خدا جهاد مى‏كنند، و از سرزنش هيچ ملامتگرى هراسى ندارند. اين، فضل خداست كه به هر كس بخواهد (و شايسته ببيند) مى‏دهد، و (فضل) خدا وسيع، و خداوند داناست.  الماعده 54
10.    در غیاب خواهر مسلمان خود برایش دعا می کند.
خواهر مسلمان صادق همیشه چیزی که به خود می پسندد به خواهر مسلمان خود نیز می پسندد و هیچ گاهی دعا کردن برای خواهر خویش در غایب وی را فراموش نمی کند.
این یک نمونه عملی دوستی، محبت و مواظبت کردن خواهری می باشد. دعای صادق چنین افراد به زودی قابل قبول خداوند جل جلاله قرار می گیرد.
از بخاری روایت شده که آنحضرت صلى الله عليه وسلم فرمودند: “زود ترین دعای که قبول می شود دعای یک برادر مسلمان در غیاب برادر مسلمان دیگرش است.”
11.    خواهر مسلمان خود را به تمام اعمال نیک که باعث خوشنودی الله جل جلاله می گردد تشویق و ترغیب می نماید.
نوشته: فاطمه جاكسن
ترجمه: هوسۍ هوتكي

your ads

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب