حکمونه

گولد كويست قمارى در صفحات انترنت؟!

با انكشاف تخنيك ، و تكنالوجى در جهان معاصر، تلاش انسان ها بخاطر دست رسى به امكانات زندگى و استفاده از توليدات جديد صنعتى نيز افزايش يافت.
سبب عمده كه در تسريع روند ترقى و توسعه سطح و ابعاد زندگى  نقش به سزاى بازى كرد تلاش و پيكار متداوم انسان ها و استفاده اعظمى اّنها از نيروى فزيكى و استعداد هاى فكرى و ذاتى بشر بود . اما اگر از يك سو اين تمدن توانست سهولت هاى بيشمارى مادى را به ارمغان بياورد . از سوى دېر به علت انكشاف و رشد يك جانبه، تأثيرات ناگوارى را در زمينه هاى اخلاق ، ادب ، سيرت ، فكر وانديشه آدمى نيز از خود به جا گذاشت . زيرا اين تمدن با روح محض مادى اش درهر سرزمين كه پا نهاد با سرعت و قوت هر چى تمام حس دنياپرستى و ثروت اندوزى انسان هارا تحريك نمود.
درين زمره بسيارى از شركت ها يا پاتك هاى اقتصادى و دېر باندهاى مافيايى با استفاده از روش هاى نوين و مبتكرانه به تاراج نمودن پول و اموال مردم و ملت ها پرداختند.

شركت گولد كوئيست يكى از جمله شركت هاى است كه صرف توسط چند تن گرداننده گى مى شود و با استفاده از تصاوير در روى صفحه انترنت و يافروش سكه هاى طلا به قيمت هاى بلند ميليونها دالر را از مردم به يغما برده است كه با داخل شدن سيستم انترنت به كشور فعاليت شركت مذكور در افغانستان نيز آغاز يافت . با در نظرداشت سيستم حاكم اقتصادى در جهان، بعيد نيست كه انبوه مسائل مشابه را در آينده نيز مواجهه شويم . پس لازم است  تا نهاد هاى مسئول و همچنين علماى محترم دين ، روش و جنبه هاى مثبت و منفى هركدام از اين نوع فعاليت هارا دقيقآ مورد تحقيق و مطالعه قرار داده و مشروعيت و يا عدم جواز آن را از لحاظ شرعى كه اساس سعادت دنيوى و اخروى را تشكيل ميدهد ، به مردم اعلان ومسئوليت شان را در مقابل خدا(ج) و مردم اداء نمايند. نكته جالب دېر ، هجوم دست اندركاران اين فعاليت نا مشروع بر اشخاص نو وارد در مراكز آنهاست. كه هر كدام طوطى وار چنان با احساسات دلسوزانه به سخن ميپردازند كه براى فرد مجال گريز را باقى نمى ماند. اّنچه ما در اين سطور خدت خواننده گان محتر اصلاح ملى تقديم مى داريم برگزيدهء ايست از سايت هاى معتبر انترنتى مراكز اسلامى كه فعاليت مذكور را دقيقاً مطالعه و و جهه شرعى آن را با دلايل واضح ساخته اند، و نقل آن در حقيقت تلاشى است در جهت تنوير اذهان آنانكه به روز آخرت و ملاقات پروردگارشان كاملاً باور داشته و حدود الهى را در حلال و حرام مراعات مى نمايند ، اماغافلانه و به فريب به اين رده حرام داخل و يا به اشتراك در آن تشويق شده اند . تا باشد با استرجا و انابت به خداوند(ج) باز گردند . شغل مشروع را پيش گرفته و روزى حلال را همراه با رضاى خداوند (ج) در دنيا و آخرت نصيب گردند.

حكم شرعي گولد كوئيست:

سايت انترنتى hafezbook.blogfa.com مربوط اهل سنت ايران اين مضون را به نشر سپرده كه به جواب سوال عده جوانان ازشهرستان سراوان پرداخته كه در آن چنين تذكر رفته است.

بسم الله الرحمن الرحيم
درمورد حكم شرعى تجارت “گولد كوئيست” و شركتهاى هرمى مشابه آن خدمت حضرت شيخ الحديث مولانا محمد يوسف پور وعلماى بزرگوار علميه گشت .
(بعداً شرح تجارت مذكور به تفصيل ذكر گرديده و در اخير سوالات ذيل مطرح گرديده است.)
1_ آيا از ديدگاه شرعى چنين معامله اى و همچنين عضويت در چنين شركتهايى جايز و حلال است يا خير؟
2_ آيا تاحال كسى از علماى حوزه علميه عين العلوم گشت و يا از علماى حوزه علميه دارالعلوم زاهدان (مسجد مكي) به جواز آن فتوا داده است ؟
3_ اگر كسى حكم شرعى شى را منكر شود مثلاً حلالى را حرام و يا حرامى را حلال بداند ، حكمش چيست؟
4_ همچنين لازم به ذكر است كه تجارت فوق قانوناً ممنوع و داراى پېرد قانونى مى باشد.

جمعى از جوانان شهرستان  سراوان

الجواب باسمه حامدا و مصليا
پس از بررسى اوراق ارسال شده در مورد “شركت گولد كوئيست ” ودېر شركتهاى هرمى و نظر به استفتاء فوق و بحث و تبادل نظر در مورد آن كميته تخصصى شعبه افتاء حوزه علميه عين العلوم گشت سراوان به اتفاق آرا، حكم شرعى مسئله فوق را به شرح ذيل اعلام مى نمايد: 1- تجارت مذكور “گولدكوئيست” و ساير شركتهاى هرمى ، نوعى قمار نوين و بخت آزمايى پيشرفته است . لذا همچون انواع دېر قمار از اعمال شيطان ، ناجايز وحرام است و مطابق دستور قرآن مجيد، اجتناب از اين عمل براى هر مسلمان لازم و ضرورى است. و قرآن مجيد فرموده است: يايهاالذين امنو انماالخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (مائده: 90)

و مطرح نمودن محصولات بعنوان كالا، بهانه بيش نيست . ثانياً چون محصولات طلا و نقره هستند معامله طلا و نقره داراى شرايط خاصى است ، از آن جمله تحويل طلا و نقره در مجلس عقد كه درين معاملات اين شرط معدوم است
2_ تا كنون از دارالافتاى حوزه علميه عين العلوم گشت سراوان و از دارلافتاى دارالعلوم زاهدان (مسجد مكي) هيچ كسى از علما به جايز بودن آن فتوا نداده است . اگر كسى چنين نقل قولى كرده، دروغ و كذب محض بوده است
3_ حلال دانستن حرام ويا حرام دانستن حلال ، مسلمان را به كفر ميرساند.
1_ كميته تخصصى دارلافتاى حوزه علميه عين العلوم گشت – سراوان
حضرت شيخ الحديث مولانا محمد يوسف حسين پور
2_ مولانا مفتى خالد دهوارى
3_ مولانا محمد دهقان
4_ مولانا عبدالكريم حسين پور
5_ مفتى محمد زكريا دهوارى.
نظريه مدرسه علوم دينى صلاح الدين ايوبى اروميه

مدرسه مذكور از طريق سايت انترنتى ( salah.bloqfa.com) مضمونى را تحت عنوان ” تجارت انتر نتى به وسيله ى شركت هاى هرمى ” به نشر سپرده است . بعد از معرفى تجارت از طريق گولد كوئيست وشرايط رد و بدل شدن پول در آن و همچنان بعضى مزاياى اين شركت را از زبان طرفداران اين تجارت بيان نموده است. بعداً فتواهاى از مفتى هاى جهان اسلام را در مورد اضرار اقتصادى واجتماعى و معايب شرعى آن، ماده وار در 13 شماره بيان نموده است . در ماده اول آن چنين آمده است: طبق حديثى از پيامبر (ص) كه فرموده است ” هر معامله كه در آن شبهه وجود داشته باشد از آن خود دارى نماييد.” چون در اين سيستم شبهه اى جدى وجود دارد پرهيز از آن ضرورى است . شبهه بدين شرح ميباشد:
از آيات قرآن چنين برداشت مى شود كه بيع صحيح وقتى صورت مى گيرد كه دو طرف مورد معامله مشخص باشند وكالايى كه مبادله ميشود در دسترس باشد و شناخت واقعى از جنس بدست آيد. نه به مانند شركت مذكور كه قبل از هر گونه بيعى مشخص بايد دو شاخه شش نفرى را وادار به پرداخت بيع نمايد. در ادامه اين بحث و در ماده 11 يكى از اضرار اجتماعى آن  قرار ذيل به تحليل گرفته ميشود.

 

11_ هدر رفتن سرمايه عملى و علمى افراد. ( چنانچه در كشور مانيز از اقشار ، طبقات و سويه هاى مختلف  درين تجارت مصروف اند ) اگر فرض را بر اين بگذاريم كه در پى تبليغات سوداگران اين تجارت ويراڼر ، مهندسان ، پزشكان و ساير اقشار تأثير گذار دېر نيز به اين تجارت روى بياورند و طبق وعده هاى مبلغان مزبور داراى درآمد هاى سرسام آورى شوند، آيا آماده اند در مقابل دست مزدهاى كه تاكنون گرفته اند به خدمات مسلكى خود بپردازند؟ با چه سرمايه اى مى توان آنان را قانع كرد كه از چنين سود سحرآسايى كه با واريز كردن سرمايه ى نزديكان و معتمدان خود به حساب شركت به آن دست يافته اند، دست بردارند؟ اگر چنين سود بالايى كه از آن سخن رانده مى شود ، نصيب اقشار فوق شود چه كسى پاسخ گوى اين شكست علمى و فرهڼى جامعه خواهد بود وخسارهء آن را چه كسى خواهد پرداخت؟
همچنان به دليل اينكه چنين تجارتى متناقص با عدالت اجتماعى و سيستم اقتصادى كشورها بوده و به عوض پركردن شكاف طبقاتى ، به آن دامن ميزند ناجايز است.  علاقه مندان مى توانند با مراجعه به سايت مذكور تمامى دلايل و مواد متذكره را در يافت و مطالعه نمايند.

تجارت انترنتي گولد كوئيست چه حكم دارد؟

اين مطلب در سايت انترنتى (sunionline.net) به نشر رسيده است و به جواب سوال جمعى از جوانان استان فارس ايران قرار ذيل پرداخته است.
معامله خريد طلاى طرح دار با رمز ونام خاص كه توسط شركت (goldquest) از طريق انترنت رايج و به مشتريان عرضه ميشود، بعد از مطالعه شرايط و صورت معامله به تفصيل بر اساس فقه اسلامى ناجايز است وصحت شرعى ندارد بدلايل زير:
1_ براى خريد وفروش طلا در مقابل پول لازم است كه طلا در مجلس عقد تحويل گرفته شود، وطلا بعد از مدتى در اين معامله تحويل ميشود
2_ پول طلا نقداً پرداخت شود كه در اينجا در بعضى موارد نصف اول آن كه عبارت از 400 دالر از قيمت كل 800 دالر باشد پرداخت مى شود كه باز بيع الكالى بالكالى است. يعنى معامله نسيه به نسيه است.
3_ عوايد و منافع ناشى از پيداكردن هرده مشترى جديد براى شركت فوق الذكر كه به فرد فعال كه نقش سمسار و دلال را ايفاء ميكند ناجايز است ، چون فرد سعى دارد افرادى دېرى را پيدا كند و آنان را ترغيب نمايد كه اين معامله نادرست را انجام بدهند و اين منافع مترتب بر امر حرامى است ( و مايترتب على الحرام فهو حرام). يعنى : (ان كل شيى يكون اجزاوه حراماً فطلب ايقاعه حرام ايضاً). اين موضوع مبتنى به دلايل زيادى از احاديث و فقه، رد گرديده و در اخير نتيجه گيرى كرده و آن را در حكم قمار شمارنموده ومطابق آيه : يايهاالذين امنو انماالخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (مائده: 90) به حرمت آن حكم مى كند.
Fatwa on the gold quest Investment

فتوا در مورد سرمايه گذاري در تجارت گولد كويست
اين مطلب اڼليسى در سايت (arbnews.com) و به جواب سوال در مورد گولد كوئيست نوشته شده است و عدم جواز شرعى آن را با دلايل ذيل ثابت مى سازد.

شركت مذكور محصولات خود را بالاتر از قيمت آن در ماركيت، به فروش ميرساند ، هر شخص بايد 10 نفر را بعد از شموليت ، براى خريد محصولات شركت مذكور پيدا نمايد. تا سرمايه اصلى خود را بدست بياورد و پيدانمودن مشترى بيشتر، منفعت بيشتر را در قبال دارد. بناً واضح است كه تجارت مذكور از نظر اسلام جواز ندارد، زيرا فريب در آن زياد است و مشترى در آن به حيث نماينده شركت قرار مى گيرد ( نه طرف معامله) و معادل پول كه در اول به آن نياز است بدست نمى آيد . همچنان در تجارت اسلامى معامله  در فضاى كاملاً باز و اعتماد صورت مى گيرد كه در تجارت گولد كوئيست اين امر مبهم است. در اخير جمله ذيل را به عنوان  نتيجه گيرى مينويسد.
Hence; this sort of dealing is not permissible in Islam.)) – از اينرو اين نوع معاملات در اسلام جواز ندارد. همچنان سايت انترنتى اڼليسى زبان islamweb.org)) در بخش فتاواى خويش به جواب سوال در مورد گولد كوئيست  به شرح ذيل  پرداخته است. به اساس تحقيقات در يافتيم كه كمپنى مذكور در كشور هانك كانك قرار داشته و داراى 15 شاخه در نقاط مختلف جهان ميباشد كه از ان جمله يكى آن در دبى است. همچنان ما در نتيجه تحقيقات دانستيم كه معاملات شركت مذكور به شكل حرام صورت ميپذيرد. بعداً در مورد چگوڼى خريد طلا و دريافت مشترى بحث كرده و تمام اين نوع معاملات را از نظر اسلام  حرام ثابت نموده است . و در اخير مى گويد ” بناً معامله با همچو شركتى كه تجارت آن شامل سود ، قمار و يا در مخاطره ميباشد، كاملاً حرام است.”

نظر علماي اهل تشيع در مورد قمار انترنتي گولد ويست”:
در قدم نخست بايد گفت كه چندى قبل آيت الله شيخ محمد آصف محسنى عالم مشهور كشور فعاليت گولد كوئيست را يك نوع كلاهبردارى و كار آن را ناجايز خواند. در ايران:
علماى اهل تشيع و مراجع تقليد  در ايران به شدت عليه فعاليت شركت هاى مشابه به گولد كوئيست ، لاترى و ساير معاملات كه در مغايرت با دستورات اسلامى قرار دارند پرداخته اند . وتمامى شايعات را كه بنام آنها در بعضى سايت ها و در مشروعيت همچو فعاليت ها به نشر رسيده است ، رد ميكنند.  از آن جمله در فصل نهم استفتائات آيت الله مكارم شيرازى كه از طريق سايت (makaremshirazi.org) تحت عنوان “بازار يابى شبكه اى يا كلاهبردارى مرموز” در جواب يك سوال درمورد فعاليت گولد كوئيست قرار ذيل پرداخته است: جواب: مشكل اصلى درين جا دو چيز است ، كه ما كاملاً به آن توجه داريم ، و دليل حرمت اين كار همين دوچيز است : اول اينكه سكه ها به قيمت واقعى بازار فروخته نمى شود ، بلكه دو يا سه برابر قيمت واقعى فروخته مى شود . كه قسمتى از اين مبلغ اضافى ، نصيب آن شركت، و قسمتى نصيب رديف هاى اول مى شود ، و رديف هاى اخر به يقين گرفتار زيان مى شوند . در واقع قسمت اضافى شبيه نوعى لاتار( بخت آزمايي) است ، و مشمول آيه شريفه(لا تأكلو اموالكم بينكم بالباطل) مى باشد . و مسائل از قبيل نقش سكه و وضع آينده آن، پوشش هاى كاذبى است كه به اين كار خلاف داده مى شود . دېر اينكه، كسانى كه در گردش اين معاملات قرار مى گيرند، نه صنعتى دارند، نه كشاورزى و نه تجارت مثبتى ، پول هاى كلان كه به جيب رديف هاى اول يا آن شركت مى ريزد از كجاست؟ اگر واقعاً از اين طرق بتوان ثروتمند شد، خوب است همه كارها را رها كنند ، و دنبال اين برنامه هاى كاذب بيفتند. و در يك كلمه ، اين كار شبيه لاتار و بخت آزمايى و قمار است، و در آمدش مشروع نيست. و تاكنون ده ها نوع آن را براى ما نوشته اند و توضيح خواسته اند ، و مابه همه جواب منفى داده ايم . شما مى توانيد پول خود را از آن موسسه باز پس بگيريد، و سزاوار افراد با ايمانى امثال شما نيست كه آلوده اين كار شويد. به همين شكل سايت nwmk.blogfa.com : مطلبى را زير عنوان ” از هڼ كنك تا خوابگاه دانښاه ” به نشر رسانده است و نظر علما و مراجع تقليد را  در اين مورد قرار ذيل مينويسد. سوال: شركت و كسب مال از طريق عضويت در شركت هاى گلد كوئيست و گلد ماين و غيره چه حكمى دارد؟
آيت الله خامنه اى: حكم ربا را دارد و حرام است. آيت الله سيستانى : جايز نيست و تصرف در پول آن حرام است.
آيت الله فاضل لڼرانى: حكم قمار را دارد و حرام است.
آيت الله وحيد خراسانى: جايز نيست و حرام است .
آيت الله صافى گلپاېانى: اشكال دارد و حرام است.
آيت الله بهجت: جايز نيست و حرام است. آيت الله مكارم شيرازى: حرام است زيرا:
1_ اصل معامله باطل است و جنس معامله شده آن قدر ارزش ندارد
2_ اين كار فريب دادن مردم است و كلاهبردارى محسوب مى شود و بخت آزمايى نام مى گيرد آيت الله نورى همدانى: جايز نيست و غير قانونى است . آيت الله شبيرى زنجانى: جايز نيست و حرام است. آيت الله اردبيلى: عمل شبهه ناك است و اجتناب شود.  همچنان از سايت هاى انترنتى مربوط ايران معلوم مى گردد كه فعاليت مذكور وشركت هاى مشابه آن  در كشور ايران ممنوع  و پېرد قانونى را در بردارد. كه اميد است با در نظرداشت اضرار اقتصادى و اجنماعى آن مسئولين كشور ما نيز در مورد، توجه نمايند.
در اخير بايد گفت كه منابع دېر از اهل تسنن و تشيع و جود دارند كه حرمت اين تجارت انترنتى را ثابت ساخته است كه ذكر همه از توان اين مضمون بيرون است.

safi foundation

wasiweb.com

wasiweb.com Publisher Team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
وسیع ویب
error: