کاري ژوند او مدیریت

چگونه خلاصه سوانح (CV) خوب بنویسیم؟

اگر شما در جستجوی وظیفه یی هستید، پس برای شما بسیار مهم است که چطور خود را به یک مستختدم معرفی میکنید.

نوشته: نثار احمد اسلام مل

شما میتوانید خود را از طریق خلاصه سوانح یا CV به بهترین شکل معرفی کنید.

نوشتن خلاصه سوانح یا CV در هر کشور به انواع مختلف صورت میگیرد. ما درین جا بعضی هدایات عمومی را یاد آوری می نماییم. و در اخیر هم یک فارمت عملی CV ضمیمه همین نوشته است که میتوانید از آن بشکل عملی استفاده نمایید.

چرا به خلاصه سوانح ضرورت داریم؟

خلاصه سوانح یک چیز بسیار آسان ولی مؤثر برای جلب توجه استخدام کننده به شمار میرود. وقتی که استخدام کنندگان به کارمند ضرورت دارند یا شما خود تان میخواهید در یک نهاد یا سازمان کار کنید، پس لازم است به آنها خلاصه سوانح تان را بفرستید. هدف خلاصه سوانح این است که شما را جذاب، کارا و با ارزش برای یک اداره یا سازمان جلوه دهد. با این روش شما میتوانید بزودی وظیفه اشغال کنید.

استخدام کننده شاید صد ها سی وی  را برای یک وظیفه مشخص دریافت کند، ولی وی تنها تعدادی کمی از آنهای را که مناسب به نظر می رسند می خواهد و بس.بنابراین خلاصه سوانح شما باید بهترین باشد.

راهنمایی های عمومی

استخدام کننده نمی خواهد تمام خلاصه سوانح را به عین شکل ببیند، پس شما کوشش کنید که سبک خلاصه سوانح تان عین معیار استندرد نباشد، بلکه آنرا  به خواست و میل خود تغیر دهید مثلاً با یک عنوان متفاوت.

•    خلاصه سوانح باید تایپ شده، و یا با یک ماشین چاپ (پرینتر) چاپ شود.

•    عناوین خلاصه سوانح را برجسته و یا زیر خطی دهید.

•    به املای تان دقت کامل داشته باشید.

•     توجه داشته باشید که در شروع بخش های فرعی یا لیست ها از علامه های معین پاراگراف (bullet) استفاده کنید.

•    چیزی که  نوشته کرده اید، شاید به شما خوب و خوانا جلوه کند، نه برای استخدام کننده! لزا بار بار آن را اصلاح کنید.

•    هر چه میتوانید خلاصه سوانح تان را کوتاه، خوانا و قابل فهم بسازید!

•    میتوانید در صورت لزوم دید شکل خلاصه سوانح تان را تغیر دهید، شکل یا طرح بندی آن را هر وقت که خواشته باشید تغیر دهید.

•    باید خلاصه سوانح تان را با یک عنوان زیر خطی دار که در آن وظیفه مذکور نوشته شده باشد شروع کنید.

•    به خلاصه سوانح تان شیوه را انتخاب کنید که مطابق فرهنگ و کشور تان باشد. میتوانید در این رابطه از کسی مشوره بگیرید.

•    کوشش کنید که بعضی از نمونه های CV را دریافت کنید و از سبک آن استفاده کنید.

•    پس سوانح شما باید بسیار ساده، خلاصه و جذاب باشد!

•    اگر آنها شما را شارت لیست نکردند، زیاد خفه نشوید.

•    برای جلب توجه شخص برای خواندن خلاصه سوانح شما، باید خلاصه سوانح تان را مطابق خواست کمپنی، دلچسپ و بسیار خوب ترتیب دهید.

•    اگر واضح برای تان بگویم، شما باید وظیفه را که قصد انجام آن را دارید به طریقه درست توضیح دهید.

اگر میخواهید خلاصه سوانح تان را به یک وظیفه مشخص در یک اداره بفرستید در این صورت باید

اگر برای اولین بار خلاصه سوانح تان را می نویسید، پس از کسی دیگری بخواهید که به آن نظری بیاندازد و راه بهتر شدن آن را برای شما توصیه کند.

قبل از اینکه که شروع به نوشتن کنید

•    پارچه از کاغذ را بگیرید و بنشینید. بالای وظایف که شما برای آن درخواست می کنید نظر اندازی کنید. ببینید که مهارت های تعلیمی و تجارب شما به چه شکلی با ضروریات وظیفه درخواستی شما برخورد می کند. ملاحظه کنید که شما درباره جزئیات وظیفه چه قدر معلومات دارید؟

•    بعضی اوقات استخدام کنندگان نمی خواهند معلومات بیشتر را در اختیار درخواست کنندگان بگذارند. اگر به معلومات بیشتر نیاز دارید، آن را جستجو کنید. در بدست آوردن معلومات درباره وظیفه مشخص و استخدام کننده وقتی زیادی خود را صرف کنید و معلومات دقیق درباره ساختار، محصولات، موفقیت ها و نحوه نزدیک شدن به آنها را دریابید. شما میتوانید معلومات را از اعلانات پخش شده اداره مربوطه، گزارشات، نشرات و اوراق تجارتی مربوط به اداره، دفاتر ارتقاء ظرفیت ها، گزارشات روزنامه ها و انترنیت حاصل نمائید.

نمی دانم کدام بخش ها را شامل خلاصه سوانح بسازم؟

بخش های که ضرور است در  خلاصه سوانح بگنجانید قرار ذیل است

1.    جزئیات شخصی

o    اسم، ولد، آدرس، شماره تیلیفون، ایمیل آدرس، تاریخ تولد.

o    اگر سایت انترنیتی شخصی دارید آن را نیز علاوه کنید، امکان دارد مفید واقع شود.

o    اگر اسم شما نمی تواند جنسیت شما را درست ظاهر کند پس میتوانید آنرا نیز ذکر کنید.

2.    تحصیلات

o    در جاهای که شما تحصیلات خود را انجام داده اید ذکر کنید-

o     جاهای که اخیراً در آن تحصیلات را  انجام داده اید در اول ذکر کنید.

o    موفقیت های هر سال تان را یادآوری کنید.

o    کدام پروژه، یا هم کدام فعالیت که از آن تصدیق نامه دارید ذکر کنید.

o    تحصیلات قبلی  لیسه و متوسطه بعداً ذکر شود.

o    مضامین یا موضاعات که قبل از شروع پوهنتون به مطالعه آن پرداخته اید از همه قبل آن را ذکر کنید.

o    تحصیلات سنین پائین مثلاً سنین 15-16 به جزئیات زیاد نیاز ندارد.

3.    تجربه کاری

•    آخرین تجارب تان را در اول ذکر کنید.

•    اسم استخدام کننده، نوع وظیفه، و از همه مهمتر باید فعالیت ها و دست آورد های خود را ذکر کنید.

4.    علاقمندی ها

o    آنها مخصوصاً با فعالیت های که شما رهبری یا مسوولیت آن را به دوش داشتید، یا کارهای که رابطه شما را با کسانی دیگری در یک تیم نشان میدهد علاقمند خواهند بود.

o    علایق فردی آن قدر مورد علاقه آنها قرار نخواهد گرفت تا وقتی که با کار شما ارتباط داشته باشد.

o    جزئیات زیاد ارایه نکیند.

o    اگر کدام فعالیت داوطلبانه انجام داده اید درباره آن توضیحات دهید.

5.    مهارت ها و توانایی ها

o    توانایی صحبت کردن، خواندن و نوشتن  به لسان  های مختلف.

o    مهارت های کمپیوتر

o    داشتن لیسنس موتر

6.    مراجع  یا reference

o    اکثراً دو اسم را شامل سازید.

o     خوب است که یکی از رفقای تحصیل شما باشد و دیگری از جای که شما کار کرده اید.

o     اگر چنین حالت به شما صدق نمی کند می توانید نام دوست خود را بنویسید.

o    خود را مطمئن سازید که مراجع از شما پشتبانی می کند.

o    شماره تیلیفون و ایمیل آدرس او را نوشته کنید.

7.    مهارت های فعلی

o    درباره مهارت های که در وظیفه پیشنهادی شما ضرورت است فکر کنید. بعداً معلومات شخصی خود را در پائین مهارت های ضرورت داشته وظیفه مذکور لیست نمایید.

o    چنین CV را به نام CV هدفمند می نامند، البته این کاریست که در انگلیستان رو به افزایش است.

8.    معلومات اضافی اختیاری

o    بهتر خواهد بود اگر درباره اهداف شخصی خود در نخست صحبت کنید. این معلومات در برگیرنده مهارت ها، کردار، آرزوها و پلان های شما خواهد بود.

o     این متن باید استخدام کننده را وادار به خواندن معلومات بقیه خلاصه سوانح شما کند.

o    شما میتوانید یک عکس خود را با خلاصه سوانح تان ضمیمه کنید. اما خود را مطمئن سازید که بهترین تصویر تان را انتخاب کرده اید. از یکی از دوستان تان بخواهید که تصویر خوبی شما را بگیرد. تصاویر که از ماشین های چاپ اتومات به دست می آیند شما را به بهترین شکل جلوه نخواهد داد!

نحوه ارایه خلاصه سوانح

1.    نوعیت نوشتار

o    میتوانید شکل دلخواه سی وی را نظر به وظیفه که به آن پیشنهاد میکنید و یا نظر به کشور یا فرهنگی که به آن سروکار دارید تغیر دهید.

o     یک شرکت یا کمپنی بزرک خلاصه سوانح ساده با ورق سفید را ترجیح میدهد.

o    اتفاقاً! اگر شما به یک پرودکشن تلویزیونی، یا کمپنی دیزان پیشنهاد وظیفه میکنید، پس میتوانید خلاصه سوانح تان را تا اندازه غیر رسیمی— ورق رنگه، دیزان غیر عادی دهید…!

o    فرض کنید شما میتوانید از یک چوکات دو ستونه برای بیان تحصیلات و کورس های که خوانده اید استفاده کنید.

2.    اندازه و طول  سی وی

o    شاید  معمولاً برای بیان تمام موارد فوق به یک صفحه A4 ضرورت داشته باشید ولی این کار جبری نیست. شما شاید بعضی اوقات به دو صفحه نیز نیاز داشته باشید.

o     معمولاً از این حد نگذرید. فراموش نکنید که به صفحات تان در پائین شماره دهید-

o    جزئیات کم ولی با کیفیت را تقدیم کنید!

o    فونت را خیلی بزرگ نوشته ننمایید، خوب است که اندازه آن 12 و فونت آنTimes New Roman  باشد.

3.    تسلسل نوشتار

o    معلومات پایین تر از عناوین عمومی قرار مگیرند مانند تحصیلات، تجربه کاری و غیره.

o    به یاد داشته باشید که آخرین فعالیت های خود را در اول ذکر کنید.

4.    تیر را به هدف بزنید!

وقتی که خلاصه سوانح یا پیشنهاد کاری را به یک موسسه می فرستید، باید گیرنده آن را مشخص کنید.

هدف از این کار

o     برای این که خود را مطمئن سازید که خلاصه سوانح تان به شخص درست رسیده یا خیر. یک کمی زحمت بکشید به موسسه مورد نظر زنگ بزنید و نام شخصی که با CV ها سروکار دارد یا با آن برخورد می کند بپرسید و خلاصه سوانح خود را مشخصاً به نام شخص مذکور بفرستید. در کمپنی های کوچک شاید مدیر اداری چنین کاری را انجام دهد. در کمپنی های متوسط شاید رئیس بخش که شما به آن درخواست کار میکنید مسوول باشد. فقط در کمپنی های بزرک یک بخش جداگانه به نام دیپارتمنت منابع بشری با CV ها سروکار خواهد داشت.

o    برای ازدیاد معلومات تان حد اقل به اداره مربوطه تیلیفون کنید،

o     برای این که برای شان توضیح دهید که شما چرا به همان وظیفه مشخص درخواست می کنید.

o     برای این که خود را به وظیفه مشخص اداره مربوطه خوب و مناسب جلوه داده باشید،

5.    فورمه های درخواستی

o    بعضی از ادارات برای استخدام کارمندان از یک فورم مشخص استفاده میکنند. شما میتوانید CV تان را نیز با آن ضمیمه کنید، اگرچه خواسته نشده باشد.

o    در نوشتن فورمه های درخواستی هم باید به اندازه نوشتن CV احتیاط کنید.

o    هرچیزی که باید در فورمه درخواستی نوشته کنید، از قبل آن را در یک صفحه تمرین کنید بعداً در فورمه نوشته کنید و یا هم یک فوتوکاپی از فورمه بگیرید تا اول در آن تمرین کنید و بعداً اصلی آن را پر کنید.

o    فقط معلومات را که دقیقاً به نظر شما خوب و ضروری جلوه میکند، نوشته کنید.

o    معلومات تان را باید به یک قلم خودرنگ پر کنید تا برداشتن فوتوکاپی از آسان باشد.

o    باید معلومات تان را نظر به ضرورت اداره مربوطه توازن دهید، طوری که در نوشتن CV بران تان راهنمائی شد.

o    به خاطر داشته باشید که یک فوتوکاپی از فورمه را با خود نگهدارید تا دقیقاً به یاد داشته باشید که در فورمه چه نوشته کرده بودید.

o    اگر شما به مصاحبه خواسته میشوید، این کاپی را با خود داشته باشید.

نکته!

کاپی تمام نامه ها، فورمه های درخواستی، CV های فرستاده شده، ریکارد های تیلیفون و اسمای اشخاص که با آن ها تماس گرفته اید با خود داشته باشید.

مصاحبه

اجراء مصاحبه نیز یکی از نکات مهم به شمار میرود. شما شاید نحوه اجراء مصاحبه را در پوهنتون، کتابخانه و یا هم در دفتر ارتقاء ظرفیت ها دریافت کنید. هر قدر که میتوانید از اشخاص مشوره بگیرید. نحوه مصاحبه را تمرین کنید. فرض کنید که یک دوست و یا هم معلمی شما از شما مصاحبه میگیرد.

o    همیشه مثبت گرا باشید،

o     اطمینان داشتن بالای خود نیز مهم است.

o    درباره اداره، دست آورد ها و سابقه کمپنی معلومات داشته باشید.

o    در جریان مصاحبه درباره وظیفه و کمپنی سوالات خود را مطرح کنید.

o     اگر شما به وظیفه پذیرفته نشوید، بعضی از استخدام کنندها نظر به برداشت خود نسبت به شما و خلاصه سوانح شما به شما طرز بهتر شدن مصاحبه و خلاصه سوانح را خواهد گفت.

o     شما فقط پذیرفته نشدید! این نشان دهنده آمادگی شما برای آموزش بیشتر را نشان میدهد، احتمال میرود استخدام کنندها درباره شما بعضی یاداشت ها را با خود بگیرد و در آینده به شما چانس وظیفه را دهد.

safi foundation

wasiweb.com

wasiweb.com Publisher Team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
وسیع ویب
error: