از شبکه های اجتماعی چگونه باید استفاده کرد

همواره از تبدیل شدن جهان به دهکده کوچک سخن رانده شده است که مولفه و عامل عمده این تبدیل جهان به دهکده کوچک وسایل ارتباط همگانی (Mass Media) است که جفری شرانک دانشمند امریکایی در کتاب “شناخت وسایل ارتباط همگانی” “این وسایل را زمینه یی برای تسلط انسان بر زمان و مکان شناخته و معرفی کرده است”.

و از سوی دیگر “وسایل ارتباط همگانی وسایلی را میگویم که قدرت اشاعه ی جمعی و همگانی را داشته باشد “.که شبکه های اجتماعی یکی از شاخص های وسایل ارتباط همگانی است . شبکه های اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره هایی تشکیل شده است که توسط یک چند نوع خاص از وابستگی مانند ایده ها و تبادلات مالی , دوست ها , خویشاوندی , لینک های ویب, با هم متصل اند. که در امر اطلاع رسانی , سوق دادن افکار عامه در یک مسیر مشخص , ایجاد ارتباطات مجازی میان فرد ها در سراسر کره خاکی, درکارزار های سیاسی و تعمیم پذیری آیده های نوین ,سازماندهی جامعه , آگاهی دهی, انقلاب های تبلیغاتی و دانستن در مورد تازه ترین اکتشافات تکنالوژی نقش کلیدی را ایفا میکنند.

شبکه های اجتماعی مشابه همان جبعه است که میتواند تصویر, فلم , مقاله , خبر, گزارش های تازه , تحلیل های تازه در مورد اوضاع سیاسی , اجتماعی , اقتصادی , فرهنگی را به صورت سریع در مدت ثانیه ها و یا هم دقیقه ها انتقال دهد.هدف از شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی , ایجاد ارتباطات میان انسان های روی زمین و تقویت اندیشه جهانی شدن و یا Globalization , و کنترول بر افکار عامه میباشد.انواع شبکه های اجتماعی عبارت اند از : فیسبوک , تویتر , مای اسپیس ,نینگ , یوتوپ , وبلاگ ها , گوگل , یاهو, اسکایپ , جی میل , وایبر ,ویب سایت ها … اند.شبکه های اجتماعی دارای پیامد های مثبت و منفی است. که اطلاع رسانی , برقراری ارتباطات و مستحکم ساختن آن, سازماندهی , افزایش آگاهی عامه و دسترسی به معلومات … از پیامد های مثبت آن در یک جامعه به شمار میرود.و تاثیر های منفی روانی, ضیاع وقت , مایوسی فرد … را میتوان از پیامد های منفی شبکه های اجتماعی نوشت.

بعد از به میان آمدن حکومت رییس جمهور کرزی و سقوط رژیم طالبان شبکه های اجتماعی آهسته آهسته در میان قشر جوانان کشور مان جا پا پیدا نمود و استفاده از شبکه های اجتماعی به خصوص فیسبوک رایج شد.اما جای مکث اینجاست که استفاده از شبکه های اجتماعی به خصوص فیسبوک در کشور مان رایج شد اما فرهنگ استفاده شبکه های اجتماعی که در مطابقت به اهداف اصلی این شبکه ها قرار داشته باشد نهادینه نگردید و خیلی ها زود هنگام بود . چون هر پدیده و هر موردی در جوامع بشری مستلزم بستر و پیشینه میباشد که متاسفانه برای استفاده از شبکه های اجتماعی در کشور کدام بستر و پیشینه وجود نداشت. و این مورد باعث استفاده های سو از شبکه های اجتماعی به خصوص فیسبوک در میان جوانان افغان شد. و استفاده از فیسبوک که یکی از انواع شبکه های اجتماعی است و نظر به سایر انواع آن استفاده آن در میان جوانان افغان پر رنگ تر بوده فقط در حیطه آلبوم عکس , تبیض های قومی زبانی سمتی نژادی ,ساختن فیسبوک به نام بانوان و استفاده از آن در جهت سرگرمی , ساختن فیسبوک به نام شخصیت های مطرح کشور و دادن نظر از آدرس آنها خلاصه میگردد.

در کل حکم کرده نمیتوانیم که همه جوانان افغان از شبکه های اجتماعی و به خصوص فیسبوک در جهت منفی و در تناقض با اهداف اصلی استفاده کرده اند چونکه شمار ی از جوانان آگاه هم وجود دارند که از این شبکه ها در جهت مثبت آن در کشور استفاده کرده اند. به گونه مثال خبرنگاران جوان از شبکه های اجتماعی در امر اطلاع رسانی و انتقال اطلاعات برای گیرنده گان و صنف مخاطبان خود استفاده مینمایند.

روزنامه افغانستان در شماره پنچ شنبه ۲۸ جدی سال ۱۳۹۱ خود نوشته است که ” اکثر مردم از فیسبوک و سایر شبکه های اجتماعی درست استفاده نمیکنند , به باور برخی از صاحب نظران در افغانستان شبکه های اجتماعی انترنت از جمله فیسبوک در قیام های بهار عرب در کشور های شرق میانه نقش مهمی را بازی نموده اما به گفته آنها در افغانستان کاربران اند که از این شبکه ها به خاطر ضیاع وقت و تماشای تصاویر استفاده می کنند. ایمل مرجان رییس بخش تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در صحبت با رسانه ها ( رادیو آزادی) گفت استفاده نادرست از فیسبوک و سایر شبکه های اجتماعی در این کشور نمایانگر فرهنگ ضعیف کاربران آن است.”

برنامه هوای تازه رادیو آزادی در تاریخ ۰۸٫۰۴٫۱۳۹۲ سوژه خود را روی نظر جوانان در مورد شبکه های اجتماعی متمرکز ساخت : “شبکه های اجتماعی همان طوری که از نام شان پیداست , وسایل خوب برقراری ارتباط با دوستان میباشد , تبادل نظریات , احساسات , مشترک ساختن عکس ها ,صدا , تصویر و نوشتار را برای آنهایی که فاصله مکانی زیاد بین شان به عنوان پرده آهنین و جدا کننده عمل می نماید, دیگر دغدغه یی نیست و مانع ایجاد نمیکند. شبکه های اجتماعی انترنتی مثل فیسبوک این زمینه را برای جوانان مهیا کرده است تا میلیون ها جوان همزمان در این صفحه انترنتی پیام بگذارند و برنامه های مشخص ترتیب دهند و مفکوره های خود را با یک دیگر شریک سازند. محمد ناصر رحیمی کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید ,از همه شبکه های اجتماعی استفاده درست میکند اما از کسانی که از این شبکه ها به شکل درست آن استفاده نمیکنند ناراحت به نظر میرسید .عده یی از جوانان میگفتند , بیشتر از هفتاد درصد جوانان از فیسبوک درست استفاده نمیکنند. برخی از جوانان می گویند , کسانی که از شبکه های اجتماعی درست استفاده نمیکنند اصلا علم اش را ندارندو یا مکتب نخوانده اند فقط میدانند که فیسبوک باید داشته باشند.فرشته از کشور سویس پیام مانده , در صفحه فیسبوک فریبکاری های توسط مشخصات دروغی صورت میگیرد که این سبب منحرف شدن بسیار از مردم میشود اما بعضی اند که استفاده فیسبوک یک سهولت برای کار های شان شده است ولی تعدادی محدود از این خوشبختی برخوردار اند باید احتیاط کرد و در مقابل فریب مردم های بد , خود را از دست نداد. میرویس پیژن خبرنگار یکی از رسانه های خصوصی از شهر مزارشریف گفته است :با آنکه شماری از مردم افغانستان دچار یک تعصب و یک سلسله مریضی های روانی اجتماعی اند از این شبکه ها به مقاصد نا مطلوب استفاده میکنند.اگر دولت روی یک سافت ویری کار کند که بتواند از بازگزاری تصاویر و اطلاعات که با محتوا تصویر فلم های برهنه در داخل کشور جلوگیری نماید, میتوانیم یک گام خوبی بر داریم.”

با در نظرداشت آنچه گفته آمدیم به این نتیجه میرسیم که شبکه های اجتماعی برای اهداف خاص بنیان گزاری شده است که همانا اطلاع رسانی , سوق دادن افکار عامه در یک مسیر مشخص , ایجاد ارتباطات مجازی میان فرد ها در سراسر کره خاکی, کارزار های سیاسی و تعمیم پذیری آیده های نوین ,سازماندهی جامعه , آگاهی دهی, انقلاب های تبلیغاتی , دانستن در مورد تازه ترین اکتشافات تکنالوژی و تقویت اندیشه جهانی شدن و یا Globalization , است. پس باید از شبکه های اجتماعی در مطابقت با اهداف ایجاد آن استفاده صورت گیرد نه به منظور یک آلبوم تصویر و فلم , خالی نمودن عقده های قومی زبانی سمتی , سو استفاده از نام های دیگران , از آن استفاده صورت گیرد در شرایط کنونی شبکه های اجتماعی به خصوص فیسبوک میتواند در بسیج سازی مردم افغان به خصوص قشر جوان که نفس تازه کشور به شمار میرود نقش بارزی را ایفا کند . خیلی ها مایوس کننده خواهد بود که از صفحه فیسبوک یک جوان آگاه بوی بد تبیض به مشام همه برسد یا فقط از فیسبوک به منظور آلبوم عکس و فلم استفاده شود و یا هم از آدرس های جعلی سو استفاده ها صورت گیرد.
بنا چه خوب است که از شبکه های اجتماعی به خصوص فیسبوک در راستای اطلاع رسانی , تقویت وحدت ملی , ایجاد ارتباطات و هماهنگی ها دقیق میان هم قطاران مان , آگاه سازی جوانان کشور , سازماندهی جامعه , سوق دادن افکار عامه در یک مسیر مثبت و مشخص در راستای ترقی کشور عزیز مان , منبع انتقال اطلاعات و معلومات علمی , برای کمک برای همنوعان مان استفاده صورت گیرد تا هم توانسته باشیم یک بستر و پیشینه خوب برای استفاده ازشبکه های اجتماعی توسط نسل ما بعد خود ساخته و در شگوفایی وطن مان , برادری میان هموطنان مان , همدیگر پذیری , و خدمت برای وطن مان نقش حسب توان خود را ایفا کنیم.

نویسنده: میلاد “سیار”

your ads

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribeترنم یوتیوب چینل

نوې ویدیو هره ورځ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب