ټولنه

چگونه پیروزشویم؟

مبارزه میان حق وباطل ازبدو پیدایش بشرالی عصرحاضرجریان داشته وبدون شک الی قیام قیامت ادامه خواهد داشت.

واین واضح ومبرهن است که تأییدات ورحمت های الهی همیشه نصیب حق بوده وخواهدبود،ولی نکته ای که باید بدان جداملتفت باشیم اینست که رحمت خدای مهربان درنتیجه ی زحمت های ما برایما میسرخواهد شد وباید برای نایل شدن به گنجینه ی سعادت وپیروزی تلاش های بی حدوحصربه خرج دهیم.

یکی از مواردی که باید روی آن زحمت کشی وعرق ریزی داشته باشیم، ساختن برنامه وپلان منظم میباشد. یعنی برای اینکه طعم پیروزی را بچشیم، باید برنامه ی منظم وقابل تطبیق را برای رسیدن به آن طرح کنیم.

خوشبختانه این گونه برنامه ی منظم وپلان برای رسیدن به پیروزی ازقبل طرح شده است. امام شهیدحسن البنارحمه الله مجدد، متفکر وبیدارگر بیداری عصر حاضر برنامه ی زیبا ومنظمی را طرح کرده است که مارا در راه رسیدن به قله های رفیع پیروزی قدم به قدم همراهی خواهد کرد.

امام شهید حسن البنا رحمه الله میفرمایند: برای رسیدن به پیروزی باید روی سه اصل ذیل اتکا نماییم:
1.ایمان به الله عزوجل.
2. اتحاد واخوت.
3. استفاده از وسایل.

اگر دقیقا توجه داشته باشیم درمیابیم که امام شهیداین برنامه را باپیروی کامل از برنامه ی پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه وسلم طرح کرده است.

1.ایمان: بدون شک مهمترین ومعظم ترین الگوبرای ماپیامبر گرامی ما میباشد، می بینیم که رهبر بزرگ ومدبر ما حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تهداب کارهای خودرا روی سنگهای مستحکم عقیده گذاشت،اولین کاری که پیامبراکرم صلی الله علیه وسلم انجام دادفراخوانی باشندگان این کره ی خاکی به ایمان ذات یگانه ی پروردگاربود تاهمه اورا به پادشاهی وحاکمیت بپذیرند وطوق زرین بندگی اورا به گردن بیاویزند، پس باید بدانیم که بدون ایمان به ذات پرودگار بزرگ هیچ تضمینی برای پیروزی ماوجود نداردوقدم برداشتن به سوی گلستان پیروزی وفلاح همچون تیرانداختن درتاریکی به سوی هدف است.

2.اتحاد:دومین پله ای ازنردبان رسیدن به سوی آسمان پیروزی ایجاد روحیۀ اتحاد واخوت است،دراین جابازهم سراغ اسوۀ حسنه وقدوۀ نیک خودرا میگریم تابنگریم اتحاد واخوت دربرنامه های ایشان چه جایگاهی داشت.

بلی!اتحاد واخوت نکات کلیدی برنامۀ ایشان بوده است،اگرماسری به گلستان دل انگیزسیرت بزنیم عنوان زرین وبرجستۀ بنام پیمان مواخات چشمان سرگشته وحیران مارا به سوی خودجلب میکند،بعدازاینکه آنحضرت تشریف بردندازکارهای مهمی که انجام دادندانعقاد پیمان مواخات میان مهاجرین وانصاربود.

بایدبدانیم که رشتۀ اتحادواخوت درمیان ماصف محکم وغیرقابل شکست رادرمقابل دشمنان ایجادمی کند آیات بی شمارکلام مقدس پروردگارنیزشاهداین مدعاست.
پروردگارعزوجل میفرماید:واعتصموا بحبل الله جمیعاولاتفرقوا(آل عمران 103)
پس دومین اصلی راکه برای رسیدن به پیروزی بایددرنظرداشته باشیم اتحادواخوت است اگرماصفحات سیاه شکست گذشته هارا ورق بزنیم بزرگترین وشاید یگانه عامل شکست آنهاتفرقه ودوری ازاتحادباشدوبایدبدانیم که تفرقه بزرگترین وکشنده ترین سلاح استعمارگران است تاجاییکه شعاربلندطاغوت انگلیس این کلمه بود:
تفرقه بیاندازوحکومت کن!

3.استفاده ازوسایل: سومین وآخرین اصل این برنامه استفاده ازوسایل است طوریکه بعداز پیاده ساختن این نکته پیروزی قطعی درانتظارماخواهدبود؛ان شاءالله…….

وبازهم بایدشرح این نکته را درفرهنگ پربارسیرت نبوی جستجوکنیم،بعدازاینکه آنحضرت صلی الله علیه وسلم نهال ایمان را درمیان اصحاب جان فدایش غرس کرد،باآب اخوت آنرا آبیاری فرموده وسپس درسایۀ آن ازوسایل وابزاراستفاده فرمودند که غزوه بدربهترین سندبرای این ادعا است.

بازهم کلام مقدس پروردگارماراتأیید می نماید:واعدوا لهم مااستعطم
این بودبرنامۀ زیباومنظمی که امام شهیدآنراطرح کرده بودند،امیدکه همۀ ما این برنامه را بادقت کامل درزندگی خودتطبیق کنیم تاسرانجام به قله های رفیع سعادت برسیم،درآخرازهمه ی شما برادرانه تقاضادارم تااز دعاهایتان امام شهید را فراموش نکنید.
والسلام

فهیم عمر

safi foundation

wasiweb.com

wasiweb.com Publisher Team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
error: