روز جهانی زن

تقلید غرب را نکنید ورنه پشیمان میشوید . اگر باز هم باور نمیکنید ، بروید از زن غربی بپرسید .  فریب نخورید . این مشکلاتی که شما و ما و همه جامعه به آن دچار است ، این خلق کردۀ اسلام نیست ، بلکه مشکلات خلق شده بسبب دوری از اسلام است .

همايون غفوري

لتـتـبعن سنـن الـذیـن من قبـلکم حـذو القـذة بالقـذة حتی ان دخلـوا جحـر ضب دخلتموه .  قالوا : الیهود والنصاری یارسول الله (صلی الله علیه وسلم) قال : فمن . متفق علیه .
آنحضرت صلوات الله علیه و سلم فرمودند که شما راه و روش کسانی را که قبل از شما بودند چنان قدم در قدم پیروی خواهید کرد که اگر آنها در غار موشهای دشتی هم داخل شوند شما با آنها در همانجا هم داخل میشوید . اصحاب کرام با تعجب پرسیدند که آیا هدف تان از کسانیکه قبل از ما بودند یهود و نصاری میباشد ای رسول الله ( صلی الله علیه و سلم ) ؟ فرمودند : آری ، پس که .. حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند .

خداوند متعال جلت عظمته انسان را عزت ها و نعمتهای فراوان بخشوده است . حصر همه نعمتها محال است . وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها .. اگر نعمتهای باری تعالی را شمردن بگیرید عاجز می آیید . نعمتهای جسدی ، عقلی ، روحی ، برتری از همه مخلوقات ، همه زمین را برای انسان مسخر نمودن ، قدرت تفکر و تمیز خوب و بد و بسیار نعمتهای دیگر ..

وقتیکه انسان اول ( آدم علیه السلام )  در جنت گشت و گذار داشت ، احساس تنهایی کرد . خداوند متعال نعمت دیگری برایش بخشود . از وجود خودش همسرش را خلق نمود تا با او مونس و همراز باشد . تا تنهایی اش را دور کند . و بهمانگونه که خداوند توانا ” آدم ” را از عدم خلق نمود ، توانایی داشت تا همسرش را نیز از عدم خلق کند . مگر هدف تنها همین نبود بلکه هدف این بود که برای ” آدم ” مونس و رفیق زندگی بیافریند . و برای انسان ، رفیق تر از وجود خودش و مونس تر از پارچۀ جسمش ، چه شده میتوانست تا مایۀ آفرینش آن رفیق زندگی گردد . خداوند متعال ” حوا ” را از استخوان قبرغۀ ” آدم ” آفرید .

روی این منظور با افتخار گفته میتوانیم که زن ، شریک زندگی مرد است . مکمل کنندۀ مرد است . النساء شقائق الرجال ( حدیث ) .. زنها نیمۀ دوم مردانند . و اگر دیده شود ــ با عقیدۀ راسخ به عدل و حکمت خداوند که خودش میداند امور را در کجا وضع کند ــ خداوند زن را بیشتر نوازیده است . او را با درنظرداشت ضعف تخلیقی اش ، بیشتر مورد تکریم و تعزیز قرار داده است . یک سورۀ مکمل قرآن را سورۀ زنان نامیده است ( سورة النساء ) . در حالیکه سوره ای بنام مردان وجود ندارد . مکلفیتهای دینی زن خفیفتر از مرد است . در ماهواری هیچگونه مکلفیت تعبدی ندارد . بعد از زایش چهل روز راحت کامل میکند . در بارداری همچنان ، اگر بالای جنین ( اولاد در داخل رحم ) تشویش احساس میکند که اونیازمند تغذیۀ بیشتر است ، کاملا اجازه دارد روزه نگیرد ، همچنان در ایام رضاعت ( شیر دادن اولاد ) اجازه کامل دارد که در صورت کمبود شیر روزه نگیرد و در بدل این روزها ، هنگام رفع نیازمندی ، روزه هایش را بگیرد یا فدیه بدهد . با آنهم در اجر و ثواب کمی و کاستی ای واقع نمیشود و مانند یک تار مو هم کمتر از مرد برایش داده نمیشود . از روز پیدایش تا آخرین روز حیات مسؤلیت وی بدوش مرد است . پدر ، برادر ، شوهر ، پسر و در صورتیکه هیچ مردی در سلسلۀ قریب خانوادگی اش وجود نداشته باشد ، مکلفیت همگانه و اجباری دولت اسلامی است که از وی حمایت کند و همه وسایل زندگی اش را برایش تهیه کند . زن در امور اقتصادی خانوادگی هیچگونه مسؤولیت ندارد . اگر ملیون هم داشته باشد ، باز هم نفقه اش بدوش مرد است . اختیار کامل دارد که با آن ملیونش چه کند . وهیچنوع مسؤولیت در کسب نفقۀ خود و اولادش ندارد . الا اینکه در صورت نیازمندی و لزوم دید ، میتواند خانواده اش را درین راستا کمک نماید . البته با مشوره و اذن سرپرست خانواده . در امور اجتماعی ، زن اختیار کامل دارد که خواستاران را قبول یا رد کند . و حتی بعد از ازدواج اگر میبیند که با شخص نامناسبی در عقد درآمده است و تداوم زندگی با آن شخص برایش محال است – درصورت لزوم دید و بعد ازکاربرد همه راههای مسالمت آمیز – طلب خلع ( فسخ نکاح ) کند .

توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد زن به حدی زیاد است که حصر آن به چند باب کتابی نیازمند است .

در یک حدیث طویل آمده است که یکی از اصحاب نزد جناب مبارک رفته پرسید که چه کسی مستحق ترین انسان به حسن تعامل و گفتگوی من است ؟ فرمودند مادرت . باز پرسید که بعد ازآن چه کسی ؟ فرمودند که مادرت . بار سوم هم فرمودند مادرت . بارچهارم فرمودند که پدرت .

مقولۀ مشهوری که بعضی علما آنرا حدیث خوانده اند و بعضی هم اثری از زاهدی ، که میگوید : الجنة تحت اقدام الامهات . جنت زیر پای مادران است . یعنی از خدمت مادر حاصل گردد .

شخصی اگر بین دختر و پسر تفاوت قایل میبود و تعامل متفاوت با آنها میکرد ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او را دره میزد .

این بود اسلام و زن ، با اختصار شدید . اکنون بیایید ببینیم دیگران با زن چه رواداشته اند .
قبل ازآن یک نکـتۀ مهمی را قابل یاد آوری میبینم که در پرتو آن دنیای امروز را خوب شناخته میتوانیم .
یهودها که زمانی لقب بهترین گروه را کسب کرده بود و در نزد خداوند متعال محبوبترین انسانهای آنزمان بود ، با تحول بیت نبوت از نسل اسحاق علیه السلام به نسل اسماعیل علیه السلام ، سخت آشفته شدند و در مقابل خداوند متعال گستاخی نمودند . از اساسیات عقیدۀ آن گروه این است که آنها قوم برگزیدۀ خدایند و همه بشر بخاطر خدمت آنها خلق شده و باید منحیث ” خر ” از آنها کار گیرند . مگر با ظهور آخرین پیامبر ، جناب محمد صلی الله علیه و سلم که از نسل اسماعیل علیه السلام بودند ، سخت بغض و کدورت و انتقام جویی در سینه های خود پروراندند . و تا زمانی که امت مسلمه در شناسایی و تعامل با این گروه ، ارشادات باری تعالی و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را پیروی کردند ، تا حد زیاد از شر آنها در امان ماندند .

یهود … این گروه حاقد و گستاخ و شریر … از آغاز صبح اسلام قسم خورده اند که همه بشریت را تباه میکنند .

یهودها در همصحبتی شیطان خوب آموخته اند که جامعۀ بشری از کدام طریق بیشتر آسیب پذیر است . یک امر بدیهی است که زن گهوارۀ جامعه است . جامعۀ بشری نیازمند به خدمات هردو جنس میباشد ولی میدان کار هر کدام ، از هم تفکیک شده است و هر یک در میدان خودش باید کار بکند . این هم از بدیهیات است که این دو در بنیۀ جسمی ، توانمندیها ، صلاحیتها ، طرز تفکر و شیوۀ زیست از هم متفاوت اند .

چنانکه در بالا ذکر شد ، اسلام از زن در میدان خودش و مطابق توانمندی و صلاحیتهای طبیعی خودش ، کار میگیرد . زن در اسلام حیثیت گهوارۀ جامعه را دارد . یهود ها ، و در پیروی کور کورانۀ آنها غربیهای مسیحی هم میگویند که مسلمانها زن را از حیثیت یک ماشین تولید بیشتر اهمیت نمیدهند ! این درست است که اکثریت مسلمانها در دوری از ارشادات اسلام ، همانگونه اند . مگر آیا معیار موازنه ، اسلام است یا مسلمانها ؟ اسلام میخواهد که زن ماشین ” انسان سازی ” باشد نه مجرد ماشین تولید . زن انسان را تولد میکند و در گهوارۀ آغوش مهرش او را پرورش میدهد و آینده ساز جامعه اش بار می آورد .

یهود ها برای تحقق بخشیدن اهداف شیطانی و انسان دشمنی ای که قسم آنرا خورده اند ، کوشیدند و هزار مکر و نیرنگ بکار بردند تا زن را از چهارچوب خانه بیرون کنند . تا اینکه در اواخر قرن هفدهم و ابتدای قرن هجدهم ، به هدف شان نایل آمدند و در اروپا به بهانۀ کار در فابریکه ها که در جامعۀ بشری پدیدۀ جدیدی بود و به تعداد هر چه بیشتر کارگر نیازداشت ، توانستند شمار زیادی از زنان را که تقریبا تا آنوقت در وظیفۀ اصلی و فطری خویش یعنی تربیه اولاد مشغول بودند و در بعضی مجتمعات در کمک با شوهران ، بعضی کارهای زراعتی و تجارتی نیز اجرا میکردند ، از خانه بیرون کنند . و به این ترتیب توانستند اولین حلقۀ لگام ” خران ” را بگردن جامعۀ بشریت بیندازند. و اینکه بسبب خروج زن از خانه ، و شانه خالی کردن وی از وظیفۀ اصلی و فطری اش که همانا تربیۀ انسان سالم و تقدیم معماران بجامعه است ، جامعۀ بشریت بکجا رسیده ، به همه آشکار است .

زن که می باییست مایۀ بنا و تمدن جامعۀ بشری باشد ، امروز به مایۀ فساد جامعه ، نه ، بلکه به مایۀ فساد فطرت انسانی مبدل گردیده است . در جامعۀ غرب مرد اگر هر قدر عریان شود باز هم شرمگاهش پوشیده میباشد ، مگر زن به اندازه ای عریان میشود که بد تر از حیوان میگردد . حیوان علی الاقل دم دارد که شرمگاهش را بپوشد …

عجیب این است که آن جوامعی که دارای چنین اخلاق اند ، آنها برخاسته اند و روزی را برای بزرگداشت از یاد زن برگزیده اند ! ” هشتم مارچ ” روز جهانی زن .. !! و عجیبتر از آ ن این است که مسلمانها هم این روز را تجلیل میکنند . و از همه عجیبتر این است که در افغانستان هم ازین روز تجلیل میشود . و تا حد جنون آفرین ، شگفت آور این که کریم خلیلی در جمعی از زنان راجع به روز جهانی زن بیانیه میدهد . کسی که به این عقیده دارد که زن را برای یک ساعت یا نیم ساعت ، میتوان در عقد مؤقت درآورد . با عرض صد اعتذار از خوانندگان یاد آور میشوم که خمینی ، رهبر الگو و مرشد روحی کریم خلیلی  در کتاب تحریر الوسیله نگاشته است که صیغه با دختر شیر خوار هم جایز است و شوهرش برای اشباع غریزه میتواند تفخیذ کند ( این مصطلح فقه شیعی را علما میفهمند ).
امروز یهودها وغربیها برخاسته اند و روزی را بنام روز زن تجلیل میکنند …!!!

حقیقت این است که تنها اسلام است که از زن قدر دانی کرده .  و هرگاه زن آغوش اسلام را رها کند ، در آغوش شیطان یا انسانهای بد تر از شیطان سقوط میکند . شاید تعجب کنید که انسان چگونه بد تر از شیطان شده میتواند ! در حدیثی آمده که هنگامیکه فرعون دعوای الوهیت کرد و گفت که انا ربکم الاعلی ، شیطان گفت که از شنیدن این سخن فرعون مو های جانم برخاست … انسانهای بدتر از شیطان در هر عصر وجود دارند . امروز این لقب را یهودهای روی زمین کسب کرده اند . آنها بخاطر فریب دادن ساده لوحان جهان ، یکروزی را برای زن تخصیص داده اند ، یکروز را برای معلم ، روزی را برای مادر، یکروز را برای کارگران جهان ، روزی را برای فقیران ، و روزی را برای ” عاشقان ” … در صورتیکه همینها اند که زن را رسواترین مخلوق جهان ساخته اند . همین ها اند که خون کارگران جهان را مینوشند . همینها اند که فقیرها از برکت اینها فقیر تر شده میروند . همینها اند که برای اروپایی ها زنا با مادر را آموختند . قسم بذات خداوند که چنین کار را شیطان هم نخواهد کرد .

پیامبر اسلام جناب محمد صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر گاه شوهری لقمه به دهان خانمش بگذارد ، خداوند درین هم برایش اجر میدهد . اما بیایید ببینید که مدعین حقوق زن ، در دهان زن چه میگذارند ..! اولئک کالأنعام بل اضل .. آنها مانند حیوانات ، بلکه بدتر و گمراه تر از حیوانات اند . این مدعین حقوق زن ، در حق زن کارهایی کرده اند که حیوان هم ازآن متنفر شود .

امروز چه شک و تردیدی باعث میشود که مردم جهان و خصوصا مسلمانان و دانشمندان دیگر ادیان متوجه نمیشوند که یهود ها عنقریب همه جهان را به فسادخانه و جهانیان را به ” خرهای موعود خود ” مبدل خواهند کرد .

نصیحتم به همه مردمان عاقل جهان ، بالخصوص مسلمانان جهان و ملت نامدار افغان و بالاخص به زنان افغان این است که دنبال یهود و نصاری نروید . جامعۀ خود را پاک کنید . از همین امروز بکوشید که اطفال خود را تربیۀ درست اسلامی بدهید . و بعد از بیست سال ببینید که چند تا جوان سالم و صالح تقدیم جامعه میکنید . آنگاه حکومت هم بدست افراد صالح خواهد آمد و بتدریج فساد و مفسدین از روی کشور پنهان خواهد شد . بگذارید غرب را که نعره های خشک و بیمفهوم حقوق زن بالا کند . بگذارید که روز زن تجلیل کند . شما مسؤلیت خویش را در مقابل خدا و در مقابل جامعه ادا کنید باز ببینید که شما خوشبخت و خوشوقت میباشید یا زن غربی . با خدا باشید که خدا با شما باشد . در اسلام هر روز ، روز زن است . هر لحظه ، لحظۀ زن است . هر سال و ماه ، سال وماه زن است .

اسلام نمیخواهد بخاطر دغدغۀ احساسات  زن یکروز را بنام وی منسوب کند و سه صد وشصت وچهار روز متباقی سال ، او را دستخوش هرزه ها بگذارد . همانگونه که خداوند متعال ” زن ” را لطیف ، نازک ، پر از مهر و شفقت خلق کرده ، همانگونه اسلام از ” زن ” میخواهد که در پاکدامنی بسر برد تا در آشیانۀ مهر و شفقتش ، اطفال سالم و سازندگان جامعه تربیه شوند .

تقلید غرب را نکنید ورنه پشیمان میشوید . اگر باز هم باور نمیکنید ، بروید از زن غربی بپرسید .  فریب نخورید . این مشکلاتی که شما و ما و همه جامعه به آن دچار است ، این خلق کردۀ اسلام نیست ، بلکه مشکلات خلق شده بسبب دوری از اسلام است . شما خود آگاهی اسلامی حاصل کنید و اولاد تان را به اساس آن تربیه کنید تا جامعه اصلاح شود . درصورت دیگرخدا نخواسته به عاقبت زن غربی دچار میشوید . زن غربی در یک ماه بیشتر از چهل آغوش تبدیل میکند . آن رنگ را از آن خود کنید که خدا برایتان انتخاب کرده . و آن است رنگ اسلام . رنگ زن مسلمان . رنگ خواهر مسلمان . رنگ مادر مسلمان . رنگ یک مخلوقی که انسان میسازد ( صبغة الله و من أحسن من الله صبغة ) .. در تقلید غرب نروید . آنها شما را در چاه می اندازند . شما را به بدبختی میکشانند . تا زمانیکه جوانی یاری کند از شما هر نوع استفادۀ غیر اخلاقی میکنند و به مجرد ظهور پژمردگی در جسم ، شما را به شؤون اجتماعی تحویل میدهند . بالای خود و اولادهای خود و جامعۀ خود رحم کنید . و ما علینا الا البلاغ .

Afghan School Textbooks

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribeترنم یوتیوب چینل

نوې ویدیو هره ورځ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب