ځوانان

رسالت جوانان در وضعیت کنونی افغانستان

جوانان نیروی محرک هر جامعه بوده و به مثابه ای ستون فقرات یک جامعه می باشد.

بدون شک!
جوانی مرحله ی است که انسان در آن همچون خورشید تابان در وسط روز بوده که دارای حرارت بیشتر می باشد.

این ،مرحله ی سرنوشت سازی بوده که تقریبا میتوان آنرا مرحله ی ساختار شخصیت نامید چون اگر جوانی در این مرحله با شخصیت و کرکتر عالی ببار آمد،آینده ی درخشان در قبال خواهد داشت و اگر خدای نخواسته جوانی این مرحله را به لهو و لعب و عیاشی سپری کرد آینده ی تاریک خواهد داشت ،حتی که نخواهد توانست در آینده اولاد های صالحی را از خود به جا گذارد.
هکذا، همین جوانان است که کار،تلاش و جهود آنها سبب موفقیت یک جمامعه می گردد.اما باید گفت ،قبل از همه چیز لازم است تا جوانان ماو شما از لحاظ فکری درست تربیه شده و فکردرست داشته باشند.این فکر چه درعرصه ی شخصی خود، و وجایب خود اش بوده باشد ،یا در رابطه با پروردگار اش و یا در رابطه با فامیل و اجتماع و سایر مردم اش.
چون تفکیر درست مقدمه ی همه اعمال درست می باشد.

جوانان عزیز!
ماوشما شاهد هستیم که الله متعال برای رساندن رسالت مقدس دین اسلام پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را برگزید.در پیشبرد این رسالت عظیم اولین کسانیکه با رسول الله صلی الله علیه وسلم همکار شدند همانا جوانان بودند؛و همین جوانان بودند که با نیروی آهنین شان سبب شدند که در ظرف مدت بسیار کم دین مقدس اسلام را به بسیار جاهای دور برسانند،و دو امپراطوری بزرگ فارس وروم را از آن خود کنند.

در زمان بنی امیه دامنه ی گسترش اسلام تا سرزمین های هند،سند، ترکستان،و تا شرق چین رسید،چنانچه هارون الرشید برای ابری که روزی از سر اش گدشت و نبارید گفت:”ای ابر هرکجا که می باری ببار!به زودی خراج تو به سوی ما بر خواهد گشت”

عقبه بن نافع هنگامیکه به اقیانوس اطلس رسید و با اسپ اش در نزدیکی آب ایستاده و گفت:”خدایا تو شاهد باش اگر این آب نمی بود تمام جهان را در راه تو فتح می کردم”.

این گسترش سریع اسلام که سبب به میان آمدن خلافت اسلامی شد همه وهمه حاصل زحمات جوانان آن عصر بود.

همین جوانان ، صاحب نظران ورزیده و دارای قوه ی تفکیر عالی و مقصد عالی بودند،ووجایب خود را به خوبی درک کرده بودند و همان بود که با سعی و تلاش شان وظیفه ای وجدانی و ایمانی شان را ادا کردند.

رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:”روز قیامت دو پای بنده از جای خود تکان نخواهد خورد پیش از آنکه از چهار چیز سوال شود:از عمراش که در چه چیزی آن را گذرانده،و از جوانی اش که در چه چیزی آن را سپری کرده واز مال اش که چطور به دست آورده ودر کدام موارد آن را خرچ کرده”.(روایت ترمذی)
و اما در افغانستان ‼‼

در عصر حاضر جوانان افغان ما مکلفیت دارند تا هر کدام از ستاره های صدر اسلام چون عقبه بن نافع،قتیبهء باهلی،سلطان محمد فاتح،محمدقاسم وده ها بلکه صدها جوان دیگر را به خود الگو گرفته و در احیای دوباره ای مجد مسلمانان و خلافت اسلامی سعی و تلاش خستگی ناپذیر را انجام دهند.

کشور عزیز ما افغانستان که در حال حاضر تحت استعمار و تهاجم فکری،فرهنگی،سیاسی، اقتصادی،نظامی و توطئه های گوناگون دشمن که وجود اسلام را تهدید می کند؛روبه روبوده و دام های خود را یکی بعدی دیگری در آن عملی می کنندو تمام تلاش ها و جهود خودرا در راستای بی راهی جوانان به صحنه ای اجرا در می آورند.

می خواهند جوانان را که نیروی آهنین جامعه ای ما است به چیز های لهو لعب ،خوشگزرانی ها،عدم احساس مسؤلیت ،دوری از دین و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم سوق دهند.

در تلویزیون های ما برنامه های نشر می شود که یگانه هدف شان تخریب اذهان مردم ما است .در رابطه شاعر چه زیبا فرموده:
ای جوانان وط¬ن امروز وقت خــــــــــــــدمت است
وقت درس و دانش و تحصیل و کارو خــدمت است

دهریان خواهنــــــــــد مارا درس عیاشـــــــــی دهند
چونکه رمز عظمت ادیان عفاف و عصـــــمت است

گـــــــــر جوانان با چنین لهو لعب عادت کـــــــــــنند
این شناعت باعث نقصــــــــــــــان ملک و ملت است

در این قسمت از مطلب خود می خواهم به بعضی از رسالت های جوانان در کشور عزیز خود افغانستان اشاره نمایم .

جوانان ما بنا بر موجودیت مشکلات زیادی در کشور عزیز ما دارای رسالت ها و مسؤلیت های زیادی می باشدکه ما در این جا این مسؤلیت ها ورسالت های جوان افغان خود را در سه بخش خلاصه می کنیم.
رسالت جوان ما در قبال شخص خود اش، رسالت جوان ما در قبال خانواده اش،رسالت جوان ما در قبال جامعه اش.
اینک به شرح هر کدام آن می پردازیم.

رسالت جوان ما در قبال شخص خود اش

اول:شناخت هدف خلقت
بدون شک هدف از خلقت انسان ها همانا عبادت الله متعال میباشد.چنانچه الله متعال می فرماید:”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ” (الذاريات: 56) ترجمه:و نیافریدم هیچ جن و انس را مگر برای عبادت”

رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث قدسی از زبان پردورگار خود می فرماید:”ای بندگان من شما را نیافریدم تا که به کثرت و فزونی شما افتخار کنم و هنگام ترس ووحشت به شماانس بگیرم و اگردر کاری ناتوان شدم از شمامدد بخواهم ،آگاه باشید شما را آفریدم تا بسیار مرا یاد کنید و در صبح و شام تقدیس و تسبیح مرا بگویید”

قابل یاد آوری است که عبادت تنها به مفهوم نماز ،روزه،زکات و حج نبوده بلکه هر آن عملی را گوید که رضای الله متعال در آن شامل باشد همانند اخلاص در راه خدا،تفکیردر کائنات و…..

دوم: تعلیم وتربیه
علم ضرورت اساسی هر فرد میباشدو طلب آن بالای هر فردفرض است ،چون علم است که سبب پیشرفت و رفاهیت جامعه ها می گردد.اما باید در نظر داشت که در کنار سایر علوم عصری جوانان از آموختن علم دین بی بهره نمانند.
زیرا علم دین است که ضرورت های اساسی فرد را پوره کرده ورابطه ای بنده را با الله محکم میکند و انسان را متوجه زندگی ابدی میسازد.
داکتر یوسف قرضاوی می گوید:”درکسب علوم دینی سعی ورزید و آن را از علمای معتمدو با اطمینان که علم،تقوا و اعتدال در شخصیت شان نهفته باشد دریافت کنید”.

رسالت جوان ما در قبال خانواده اش:
نخستین مکلفیت فرد بعد از شخص خود ، در قبال خانواده اش می باشد.
بر جوانان مسلمان ما لازم است تا پیام اسلام را به خانواده خود برسانند،چون این درست همان شیوه ای است که الله متعال، رسول الله صلی الله علیه وسلم را درروز های آغازین رسالت اش به آن مامور فرموده بودند.چنانچه الله متعال می فرماید:”وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ “( الشعراء:214)
در جای دیگری الله متعال فرموده:

“ای کسانیکه ایمان آورده اید!خود و خانواده ی خودرا از آتشی که سوخت آن ،انسان و سنگ ها است،حفظ کنید فرشتگان خشن و سختگیر و قدرتمند بر آن گمارده شده اند،که دستورات خدا را نا فرمانی نمی نمایند،و هرچه به آن ها امر شود،انجام می دهند”(آل عمران34)

جوانان ما باید سعی ورزند تا در خانواده های خود حلقه ای دروس دینی رابرگزار کنند، و هکذا در خانواده های خوددرس های از سیرت النبی صلی الله علیه وسلم را برگزار نموده تا باشد که ایشان رااز سیرت مطهر رسول الله صلی الله علیه وسلم با خبر سازند.

هکذا جوانان ما باید سمبول و الگوی اخلاق در خانواده های شان بوده باشند ،چون بهترین افراد، و از نگاه ایمان قویترین افراد کسی است که با خانواده اش بهترین رفتار داشته باشد،بزرگان را احترام کرده و بر اطفال مشفق باشند.
ناگفته نماندکه در عرصه ای خانواده یک جوان در مقابل خورد سالان چه اولاد اش بوده باشد و چه خواهران و برادران کوچک اش ، مکلفیت خاصی را دارد.
این رسالت شامل ترتبیت درست می شود ،اگر فرد توانست که به خورد سالان خانواده ای خود تربیت درست و اصیل اسلامی بدهد همانا بزرگترین تحفه ای را به آن ها داده است.

در جامعه ما متأسفانه تصور بر آن است که اگر به اولاد های شان بهترین خوارک ،پوشاک و وسایل تفریح را فراهم ساختند و هر خواست اطفال خودرا بر آورده کردند و بعدا هم طفل درس های خود را به پایان رسانده و در جای ایفای وظییفه کرد، پس در این صورت است که بزرگسالان حق اولاد های شان را ادا نموده اند،صرف نظر از اینکه این والدین مهربان ضرورت معنوی و غذای روحی اولاد شان را نیز مهیا سازندکه همانند ایجاد مودت و دلبستگی طفل با دین عزیز اش است.

رسالت جوان ما در قبال جامعه اش:
باید گفت که رسالت اساسی جوانان مسلمان ما در قبال جامعه اش می باشد،چون اگر لازمهء مسلمان بودن عقیده ی درست ،انجام عبادت ها،و اطاعت از اوامر الهی باشد پس بدین معنی اصلاح جامعه از رسالت هر جوان به حساب می رود.

پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم می فرماید:”کسی که شب را در غفلت و بی توجهی به کارهای مسلمانان،صبح کند ،از آن ها نیست”.

با در نظرداشت حدیث به هیچ جوان مسلمان نسزد که تنها به فکر خویشتن باشدو از قبول مکلفیت ها به عنوان های چون (عیسی به دین خود و موسی به دین خود) و امثال آن شانه خالی کند.بل بر جوانان لازم است تا در قبال اجتماع همچون خانواده اش احساس مسؤلیت کنند.

در عصر حاضر یکی از رسالت های بس عظیمی جوانان ما امر به معروف و نهی ازمنکر و یا به اصطلاح دیکر دعوت الی الله می باشد،چون جامعه ی فعلی ما ازجانب بیگانگان مورد تجاوز قرار گرفته ،آن ها اند که به شکل بسیار منظم و سیستماتیک مصروف فعالیت علیه ما هستند،و اولین نقطه ی کار آنها را،جوانان تشکیل می دهد،زیرا پی برده اند که اگر جوانان ما را تحت تاثیر خود قرار دهند بدون شک به بزرگترین هدف شان رسیده اند.

پس در این حال است که باید هر جوان ما موقف خود را درک کرده و در قدم اول خود فریب آنها رانخورده و بعدا در راستای اصلاح مردم اش کار کند.سعی کند تا اذهان مردم را روشن کرده و ایشان را به تعالیم عالی اسلام فرا خواند،آنها را آماده آن سازد تا چهار چوب زندگی شان را از قرآن بگیرند ،اوامر الله را به جا آورده واز نواهی ایشان اجتناب ورزند،به سیرت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم عمل نموده و اخلاق اسلامی را از آن خود کند .

و البته در راستای اجرای این ماموریت اش نباید که احساس یأس و نا امیدی را در خود راه دهد چون الله متعال هر بنده را به اساس توانایی اش مکلف گردانیده است چنانچه الله متعال فرموده است:”لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا” (البقرة: 286)
ترجمه:الله متعال هیچ بنده اش را مکلف نمی سازد مگر به اندازه توان او.
آری جوانان عزیز!

اگر دشمنان ما بااین همه دین ناقص و باطل شان می توانند به دین شان کار کند و تلاش های پیهم انجام دهند پس آیا مانمی توانیم به دین حق خود مردم را فرا بخوانیم؟؟؟

اگر دشمنان ما می خواهند که بالای همه ی دنیا سیطره حاصل کنند پس آیا ما نمی توانیم به اساس دین مبین خود در سرتاسر جهان حکمرانی کنیم ؟

پس ای جوانان عزیز!
از آنچه گفته آمدیم نتیجه می شود که جوانان ما دارای رسالت بس عظیمی بوده و باید شب وروز اش را جهت به دست آوردن خلافت اسلامی و مجد از دست رفته ی مسلمانان به مصرف رسانند.
ان شاءالله روزی فرا خواهد رسیدکه در سرتا سر دنیا حاکمیت از آن مسلمانان باشد،به امید آن روز.

نویسنده: خالده شفیق
صافی بنسټ خبرتیا Safi Foundation Ads Donation

wasiweb.com

wasiweb.com Publisher Team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
وسیع ویب
error: