ای جوانی که کسی را به نام دوست‌دختر و یا دوست‌پسر داری!

?ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﮐﺴﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ات داری ﻫﺪف ات از اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
?اﮔﺮ ﻫﺪف از آن ازدواج ﮐﺮدن ﺑﺎ آن دﺧﺘﺮ اﺳﺖ ؟
?ﭘﺲ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع را ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺪﻩ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد در آور.

? #ﺑﺮادرم!
?آﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
?اﮔﺮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺗﻮ ﭼﻄﻮر ﺟﺮأت ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯽ؟
?برادرم اين كه شب ميخوابى بفكر اين هستي كه فلان دختر را ﭼطور بازى بدهم به فلانى ﭼه دروغ ﺑﮕويم تا فريب بخورد…
⁉️آيا لحظه ي فكر كرده يى تا كى به اين طريق ﭘيش ميروى؟
?آيا ﮔاهى فكر كرده بخاطر ﭼه خلق شده ايي؟
?خداوند [جل جلاله] ميفرمايد:
(ما خلق نكرديم انس و جن را مگر براى عبادت)
?ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻦ ﻣﻦ درﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻩ،
?آزادﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺮادرﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ.
? #ﺧﻮاﻫﺮم…
?ای ﺧﻮاﻫﺮم ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﮐﺴﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ات داری،
?ﺧﻮاﻫﺮم ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم روز ﻫﻤﺮای ﯾﮏ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻣﺴﺞ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﯽ و آزاداﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ،
?اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻦ ﺧﻮاﻫرم ﺗﻮ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺮد آﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ای ﻧﻪ ﺑﺮای ﺻﺪ ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﭼﻨﺪ روزی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﺮا ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ و از ﺗﻮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ،
?ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و در آﺧﺮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ رواﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و از ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻤﺎل ﻣﺎن ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻫﺴﺘﻢ،
?دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ داﺷﺘﻦ ﺣﺮام ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر راﻩ را ﺑﺮای ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻩ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪن ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺴﺎزد،
?ﺧﻮدت را ﺑﺎزﯾﭽﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮدی ﻧﺴﺎز ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺴﺮ ﻫﻤﺮای ﺗﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﺗﯿﺮ ﮐﻨﺪ،
?بيا خواهرم قدر خود بدان خود را ارزان مفروش.
?خداوند [ جل جلاله] بر همه ميفرمايد:
?[ وَﻣِﻦْ آﯾَﺎﺗِﻪِ أَنْ ﺧَﻠَﻖَ ﻟَﮑُﻢ ﻣِّﻦْ أَﻧﻔُﺴِﮑُﻢْ أَزْوَاﺟًﺎ ﻟِّﺘَﺴْﮑُﻨُﻮا إِﻟَﯿْﻬَﺎ وَﺟَﻌَﻞَﺑَﯿْﻨَﮑُﻢ ﻣَّﻮَدَّةً وَرَﺣْﻤَﺔً إِنَّ ﻓِﯽ ذَﻟِﮏَ ﻵَﯾَﺎتٍ ﻟِّﻘَﻮْمٍ ﯾَﺘَﻔَﮑَّﺮُون. ]

?و از ﻧﺸﺎنه های او اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن آراﻣﺶ ﯾﺎﺑﯿﺪ،
?و در ﻣﯿﺎﻧﺘﺎن ﻣﻮدّت و رﺣﻤﺖ ﻗﺮار داد:
?در اﯾﻦ ﻧﺸﺎنه هاﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑّﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب