کیمیا

کیميا

طبیعت کې څومره عنصرونه شته؟

په طبیعت کې د عنصرونو شمېر په ځمکه کې تر اوسه ۱۱۸ عنصرونه چې ټول ژوندي او بې روحه موجودات او ماده ( جامده ، مایع او يا د ګاز په څېر ) ترې جوړ شوي دي وجود لري .…

Read More »
کیميا

ګرافیت، فولرین او الماس، د ټولو یو منشأ؛ د کاربن عنصر

په ځمکه کې تر اوسه ۱۱۸ عنصرونه چې ټول ژوندي او بې روحه موجودات او ماده ( جامده ، مایع او يا د ګاز په څېر ) ترې جوړ شوي دي وجود لري . دا عناصر د کمياوي او فزيکي…

Read More »
کیميا

له کاربن څخه ګرافیت، فولرین او الماس، توپير په څه کې دی؟

په ځمکه کې تر اوسه ۱۱۸ عنصرونه چې ټول ژوندي او بې روحه موجودات او ماده ( جامده ، مایع او يا د ګاز په څېر ) ترې جوړ شوي دي وجود لري . دا عناصر د کمياوي او فزيکي…

Read More »
سبزي ترکاري

د جوار غذايي ترکیب

په جوارو کې شته ویټامینونه، قندونه، پروتین، شحم او نور معدني مواد. شمېرې په پاس انځور کې لېدل کیږي.

Read More »
سبزي ترکاري

د ګازرې غذايي ترکیب

په ګازرو کې شته ویټامینونه، قندونه، پروتین، شحم او نور معدني مواد. شمېرې په پاس انځور کې لېدل کیږي.

Read More »
سبزي ترکاري

د لیمو غذايي ترکیب

په لیمو کې شته ویټامینونه، قندونه، پروتین، شحم او نور معدني مواد. شمېرې په پاس انځور کې لېدل کیږي.

Read More »
خواړه

د کدو غذايي ترکیب

په کدو کې شته ویټامینونه، قندونه، پروتین، شحم او نور معدني مواد. شمېرې په پاس انځور کې لېدل کیږي.

Read More »
سبزي ترکاري

د پالک غذايي ترکیب

په پالکو کې شته ویټامینونه، قندونه، پروتین، شحم او نور معدني مواد. شمېرې په پاس انځور کې لېدل کیږي.

Read More »
خواړه

د رومیانو غذايي ترکیب

په رومیانو کې شته ویټامینونه، قندونه، پروتین، شحم او نور معدني مواد. شمېرې په پاس انځور کې لېدل کیږي.

Read More »
خواړه

د پياز غذايي ترکیب

په يبازو کې شته ویټامینونه، قندونه، پروتین، شحم او نور معدني مواد. شمېرې په پاس انځور کې لېدل کیږي.

Read More »
خواړه

د کچالو غذايي ترکیب

په کچالو کې شته ویټامینونه، قندونه، پروتین، شحم او نور معدني مواد. شمېرې په پاس انځور کې لېدل کیږي.

Read More »
Back to top button
وسیع ویب
error: