ذوالقرنین

  • اخلاق او آداب

    ذوالقرنین؛ الگوی دولتمردان

    بدون ترديد براي ما مسلمانان ضروريست تا نياز همیشه گی خود را به زنده گـي در سايه های  قرآن درك كنيم؛ به خصوص در اين ايام كه گمراهان و گمراه كننده گان از خواب بر خاسته و ساير همكاران فاسد و مفسد خود را

    Read More »
Back to top button
واسع ویب