تسامح

اخلاق

وسائل کسب خوی تسامح

چندین وسیله وجود دارند که در کسب خوی تسامح و گذشت کمک می کنند: (1) تأمل در ترغیبات وفوائدی که الله متعال انسانها را به داشتن اخلاق و خوی تسامح ترغیب نموده است؛ ترغیباتی که انسان آن را در دنیا…

Read More »
اخلاق

نشانه های تسامح

چند نشانه وجود دارند که اگر آن نشانه ها در وجود شخصی دیده شوند می توانند علامتی واضح بر وجود این خوی مبارک در صاحب او باشند، و آنها عبارتند از: (1) کشاده رویی، و استقبال مردم با بشاشت، و…

Read More »
اخلاق

عرصه های اجرای تسامح

عرصه های تطبیق و اجرای تسامح خیلی فراخ و گسترده است که ما به بیان شماری از آنها بسنده می کنیم: (1) تسامح با دیگران در تعامل و برخورد، به گونه ای که از تشدد و ترشرویی و قساوت خود…

Read More »
اخلاق

تسامح در قرآن و حدیث

تسامح در قرآن کریم: مفهوم تسامح و گذشت و آسانگیری در آیات متعددی از قرآن کریم وارد شده که به ذکر شماری از آنها بسنده می کنیم: (1) الله متعال می فرماید:« خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» [الأعراف:…

Read More »
اخلاق

حقیقت و نشانه های تسامح

حقیقت تسامح: سرشت انسان متسامح و با گذشت آن است که در امور زندگی نرمخوی و آسانگیر بوده، وآنچه که بر اساس قضاء وقدر برایش پیش می آید را با سینه فراخ و جبین کشاده می پذیرد، سعی می کند…

Read More »
اخلاق

تعریف تسامح

تسامح در لغت: تسامح از ماده (سَمَحَ) گرفته شده است که معنای سلاست و سهولت را می رساند، و واژه مسامحت به معنای مساهلت و آسانی و آسانگیری و گذشت آمده است، واگر این واژه به ضم میم (سَمُحَ) بیاید…

Read More »
اخلاق

تسامح و گذشت

تعریف تسامح: تسامح در لغت: تسامح از ماده (سَمَحَ) گرفته شده است که معنای سلاست و سهولت را می رساند، و واژه مسامحت به معنای مساهلت و آسانی و آسانگیری و گذشت آمده است، واگر این واژه به ضم میم…

Read More »
اخلاق

فلسفه تسامح در اسلام

در واقع سماحت پاره ای از خوی و خواص اسلام است، هنگامی که الله متعال گناهان گنهکاران را می بخشد، و تقصیرات شان را عفو می کند، و در برابر بندگان خود بردباری وحلم نشان می دهد، و شریعتش را…

Read More »
Back to top button
error: