قواعد طلایی برای بحث های سیاسی در دفتر و محیط کار

اگر دنبال بهترین راه برای بحث های سیاسی در دفترکاری تان هستید بهتر این است که اصلاً بحث نکنید. اما این کار ناممکن بنظر می رسد، چه آنگاه که همکاران واطرافیان شما مصروف صحبت در مورد انتخابات هستند، و از احتمالات آینده صحبت میکنند، ولی شما سکوت اختیار کنید، شاید دو دلیل برای سکوت شما باشد، نخست اینکه اصلاً علاقه به سیاست ندارید، و نمی خواهید بدانید که چه جریان دارد.

دلیل دومی خاموش بودن شما ممکن این باشد که اصلاً نمیدانید چگونه در محیط کاری و جمع مردم بحث سیاسی کنید، و یا شاید تجربه بدی از آن داشته باشید.

اگر دلیل اول سبب سکوت شما است و شما هیچ علاقه به این بحث ها ندارید، دیگر جایی برای بحث ما ندارد، اما اگر شما نمیدانید که چگونه در محیط کاری بحث سیاسی کنید، در ادامه برای شما حرف های داریم.

1- حسن ظن در مورد همکارانتان داشته باشد
زمانیکه بحث سیاسی را در محیط کاری تان آغاز می کنید، یکی پیدا می شود که مخالف نظر شما صحبت می کند، و شما حالت دفاعی را بخود می گیرید و بطرف حمله می کنید. این زمانیست که شما باید بدانید که طرف آدمی دیگری غیر از شماست و می تواند نظریات غیر از نظریات شما را داشته باشد.

با این هم، اگر شما با همکارانتان بحث سیاسی می کنید و سوالات و نظریات متفاوت مطرح می شود، مخالفت ها و موافقت ها و حتی اگر ترک بحث صورت می گیرد، این ها یک روند عادی و طبعی بحث های سیاسی است.
در مجموع شما نباید فرض تان را به این بگذارید که مردم را شکست بدهید، آنها انسان هستند و نواقص خود را دارند و آنها نظریات و عکس العمل های متفاوت دارند و آنچنان که هستند بپذیرید.

زمانیکه نظرشان را ارایه می کنند، قسمتی از شخصیت آنهاست نه همه اش، و آنچه می گویند باور آنهاست،ارزش و نظریه ای یست که احتمالاً اتفاق می افتد. کمی متانت بخرچ دهید، و در جریان بحث نیت نیک در قبال همکار تان داشته باشید.

2- همیشه معلومات تازه و بروز سیاسی را داشته باشید
چطور بحث سیاسی خواهید کرد اگر شما در بحث ها، همه اش بگویید نه،نه؟ بخش از گروپ که بصورت منظم بحث می کنند باشید.

بلی این را می پذیریم که خبر های منفی زیادی است که نباید بخوانید، اما می توانید فیلتر کنید و از کنارش بگذیرید، و آنچه را که به شما احساس مثبت میدهد را مطالعه کنید.

صبح وقت و همین که از خواب بیدار شدید سراغ اخبار نروید، شب هنگام خواب نیز مناسب نیست. بعد از ظهر به مطالعه اخبار بپردازید، بسته از روزنامه ها را تهیه کنید و یا از اپلیکشن ها استفاده کنید، و تنها سرخط ها و مطالب که ضرورت است بدانید، آنها را مطالعه کنید. و اگر چنین پیش بروید خود را در میان گروپ از همکاران تان که علاقه مند بحث سیاسی منظم اند می یابید.

3- با “من” آغاز کنید
زمانیکه با کسی مخالف باشید، اکثراً حالت تدافعی را بخود می گیرند، و هیمین که بحث را آغاز می کنید احساس نا امنی شان با شما،افزایش می یابد، برای مثال اگر بگویید که: “تو به این باور هستی که این موضوع واقعیت دارد در حالیکه آنچنانکه تو فکر می کنی واقعیت ندارد” اما اگر خود را پیش بی اندازید، و تأکید جمله بر خودتان باشد، بهتر است، آن وقت جمله را تغییر بدهید، و با من آغا کنید، این طور ” من فکر می کنم که واقعیت چیزی دیگری است نسبت به آنچه که باور می شود”. اگر با “تو” آغاز نکنید، و یا مخاطب تان را در محراق جمله قرار ندهید، مخالفت نظر به آنها احساس نا امنی نمیدهد، قواعد طلایی بحث های سیاسی تنها این نیست که آموخته باشید که چگونه بحث سیاسی کنید، بلکه نیاز است وضعیت روانی افراد را نیز درک کنید، و آنرا در بحث ها، با افراد متفاوت، با دانش و فرهنگ متفاوت استفاده کنید.

4- سوالات جامع سیاسی را بپرسید.
این یک مرحله بسیار مهم است. بلی این کار باید جهت اخذ معلومات سیاسی صورت گیرد. و آنچه که عمدتاً از ارایه سوال در بحث های سیاسی بدست می آید دو مورد است، نخست اینکه به فرد مقابل این نتیجه را میدهد که شما علاقه مند هستید و می خواهید بیشتر بدانید، و دوم اینکه صحبت کنند از توجه شما خرسند می شود، اگر این دو اتفاق بی افتد صحبت کننده بصورت ناخود آگاه واقعیت ها را ارایه می کند و می خواهد بیشتر و بیشتر بگوید.

اما زمانیکه در مورد مسئله ای چیزی نمیدانید، چگونه سوال تان را بپرسید؟ بهترین راه اینست که به گفته های صحبت کننده دقت کنید و بعد بپرسید: “چطور؟! – در مورد “آن” چطور؟ چرا شما چنین فکر می کنید؟” هرچه با دقت گوش دهید همان قدر پی می برید که چه بپرسید.

از پرسیدن سوال فقط بخاطر اینکه پرسیده باشید بپرهیزید، بلکه به این هدف بپرسید که می خواهید بدانید. اگر علاقه مند نیستید که بیشتر در مورد موضوع خاص سیاسی بدانید بهتر است که خاموش بمانید، بصورت طبعی صحبت کننده درک می کند که شما علاقه به شندین این بحث ندارید فقط وانمود می کنید که به سخنانش توجه دارید.

5- شنیدن تنها یک مهارت نیست بلکه یک تحفه هم است، هرگاهی شما در جریان صحبت کسی وارد می شوید، بهتر است که نشان دهید که شما مشتاق هستید که بشنوید که او چه می گوید، بسیاری از ما هنگام شنیدن به صحبت کننده خیره می شویم ولی این شنیدن نیست، شنیدن این نیست که فقط صدای کسی را بشنویید، گوش دادن اینست که خود را بجایی گوینده قرار دهید و تلاش کنید که بهترین نتیجه را استخراج کنید، و گوش دادن به بحث های سیاسی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

اگر یکی از هم گروپی هایتان در مورد سیاست چیزی میداند و به همه شما صحبت می کند، بهتر است که شنونده خوبی باشید، صحبت دیگران را قطع نکنید، بلکه آرام و خونسرد باشید و اجازه دهید تا صحبت شان تمام شود، اگر چیزی جدید داشتید فرصت برای صحبت خواهید داشت ، بنابرین یکی از قاعده طلایی بحث های سیاسی در دفتر کار این است که تمرین کنید تا بشنوید نه این که فقط جواب بدهید.

6- اشخاص را انتخاب کنید/ و عاقلانه مبارزه کنید
هر گاهی که بحث سیاسی می کنید این را بخاطر داشته باشید که مکان کار شما خانه شما نیست، باید میان همکارانتان انتخاب کنید، آنهای را که شما می توانید با ایشان آزادانه نظریات تان را استدلال کنید، شما باید اطمینان داشته باشید که افرادی را برای بحث انتخاب می کنید، قدرت تحقیرتان را نداشته باشد، مثلاً اگر در مورد سیاست های حکومت در قبال پروژه های بین الملی در مقابل رئیس اجرایی کمپنی تان صحبت می کنید، ممکن است کمتر از نظریات تان متاثر شود.

موضوع این نیست که تآید یا ردی یک فرد مهم کمپنی تان را می گیرید، یا اینکه بترسید و در مجموع نظرتان را ارایه نکنید، اما سیاست یک موضوع حساس است و شاید بدانید که در محیط کاری همه علاقمند مبارزه و یا تأیید نظر شما نیست، ممکن نظریه شما سبب رنجش رییس تان شود، بنابرین مراقب باشید که آنجائیکه نباید چیزی می گفتید چیزی بگوید، هر گاهی که چیزی می گویید مخصوصاً بحث سیاسی ،در مورد مکان، وضعیت، مردم، محیط و ماحول، فکر کنید.

7- بدانید که چه وقت عقب بکشید
عقب گرد یک گام مهم در بحث های سیاسی است، ممکن است حرف های تحقیر آمیزی به مخاطبین تان بگوید، و در میان مخاطبین تان ممکن کسانی باشند به رئیس تان نزدیک هستند، بنابراین زمانیکه در محیط کاری بحث می کنید، متوجه باشید که کی در کجا نشسته و در مقابل شما چه عکس العمل دارد.
خطرناک اینست که زمانیکه بحث می کنید فکر می کنید که همه همکاران تان دوستان شما هستند.

در حالیکه کسانی هستند که همانجا سیاست می کنند، بلی سیاست دفتری، بنابراین شما که علاقه مند سیاست و بحث سیاسی هستید، باید مهارت و هنر عقب گرد را نیز بیاموزید، زمانیکه توانایی این کار را داشتید، اغوا نمی شوید و وقار و آرامش تان را در هر حالتی حفظ خواهی کرد، حتی اگر وضعیت طوری شد که بحث سیاسی آرام به گفتگو و جنجال می کشد، معذرت خود را پیش می کنید.

8- بحث و مباحثه را هدف زندگی تان نگردانید
چرا شما و همکارانتان بحث سیاسی می کنید. دلیل اصلی این است که وقفه ای در کار داشته باشید و فشار کاری را از بین ببرید، بنابراین وقتی بحث سیاسی می کنید، آنرا هرگز هدف زندگی تان نسازید، شما به دفتر بخاطر این نیستید که صدا بلند کنید و یا کسی را خاموش و حرف تان را بالای دیگران بقبولانید. آنجا برای کار هستید، و در این میان می توانید مسایل متفاوت را بحث کنید،باید بدانید که بحث تجارت اصلی تان نیست اما کار و ظیفه موضوع اصلی است، بناً هر گز در جریان بحث سیاسی کاری را نکنید که شخصیت، تخصص و همه ای زندگی تان را خدشه دار کند.

حتماً میدانید که منظور ما چیست؟ بخاطر داشته باشید که در داخل مرز ها باشید، و هرگز مرزها را در جریان بحث عبور نکنید و آنچه را که نباید در دفتر بگویید هرگز نگویید، هوشیار باشید و گرفتار نشوید.

9- با احترام پایانش دهید
محیط کاری جای برای بحث سیاسی نیست که به آن به دقت بپردازید، ولی بخاطر اینکه خلای بیکاری بعد از پیشین روز جمعه را پُر کرده باشید ممکن به بحث سیاسی بپردازید، استدلال کنید، نظریه تان را شریک کنید، و مخالفت کنید، اما بخاطر داشته باشید، بحث را با احترام خاتمه دهید، بنابرین زمانیکه بحث تمام می شود، قول بدهید و با تبسم بگویید بحث جالبی بود و دوباره با تبسم بطرف خانه برید.

منبع: www.educba.com

ترجمه: محمد مصطفی نوید

Advertisement | Why Ads? | Advertise here

پوهنتون چینل

پوهنتون چینل درسره سبسکرایب او شریک کړئ

سبسکرایب Subscribeترنم یوتیوب چینل

نوې ویدیو هره ورځ

سبسکرایب Subscribe


Editorial Team

د واسع ویب د لیکوالۍ او خپرونکي ټیم لخوا. که مطالب مو خوښ شوي وي، له نورو سره یې هم شریکه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې لیکنې د خپرولو لپاره موږ ته راولېږئ. #مننه_چې_یاستئ

خپل نظر مو دلته ولیکئ

wasiclinic.com
Back to top button
واسع ویب