شاه زمان کبیر

  • تاریخ

    نگاهی به دوران سلطنت شاه زمان کبیر

    شاه زمان کبیر و یا زمان شاه فرزند تیمورشاه و نوه احمدشاه کبیر بنیانگذار سلسله درانی بود . زمان شاه سومین شاهنشاه سلسله درانی بود و پس از سقوط او دوران طلایی سلسله درانی به پایان رسید . آغاز سلطنت : اع

    Read More »
Back to top button
واسع ویب