تصویر

 • اسلام او ساینس

  د تصویر لېږد| قرآن علمي اعجاز

  اوهغه څوک چې په علم اوکتاب باندې پوه ؤ ویی ویل چې زه هغه ( د سبا د ملکې تخت) مخکې له هغه چې ستا سترګې راوګرځی راوړم  (النمل 40). څوک چې پوه ؤ  سليمان (ع) ته یی وویل چې دسبا ملکې تخت ډیر ژر دسترګو په ر

  Read More »
 • څنګه کولی شو؟

  د انځور د شرحې تنظيمول

  د دې لپاره چې د کامرې په وړاندې موضوعات په يوه واټن کې دي، د دوی د نور وړانګې په بېلو زاويو سره په عدسيې لګېږي. د نور له ماتېدو وروسته چې کله له عدسيو څخه تېرېږي، د دوی وړانګې په يوه ځای کې نه سره ټول

  Read More »
Back to top button
واسع ویب