د لیکنې خپرولو شرایط

ستاسو لیکنه له بیا کتنې وروسته ویبپاڼه کې خپرېږي.

د لیکنې د خپرېدو لپاره د لاندې شرايطو مراعتول لازم دي:

د واسع ویب اداره: 

خواله رسنیو کې موږ سره مل شئ

خپرول او شریکول

ویبپاڼه د نورو د ګټې اخیستنې لپاره شریکه کړئ

#بدلون_له_همدې_ځایه_پیلېږي

 

#مننه_چې_یاستئ

Back to top button
واسع ویب