*****

  • شعر، لنډۍ، متل

    شعر | د انجونو ټکۍ جنګي

    پيل د آسيه محرابی د غزل په دو بېتونو 1. تا چې دروغو نه کيسې جوړې کړې له ډیره غمه ما نغمې جوړې کړې 2. چې دې د مينې په شراب نشه کړم پټ دې د زهرو پېمانې جوړې کړې آسيه محرابی 3. ستا به عادت و يا به ناز خد

    Read More »
Back to top button
واسع ویب