لینک

نړیوال مهمې ویبپاڼې

تاریخ مصور جنگ های افغان و انگلیس – لینک

 وب سایت «نبرد های انگلیس»، حاوی مجموعه ی بزرگی از نقاشی ها و عکس ها از تاریخ نظامی انگلستان است. ارزش تصویری تاریخ، بدون شک با قدرت دید، جای هزاران حرف و کلمه ای را می گیرد که بی نیاز…

Read More »
افغانستان لینکونه

کتابخانه ی دیجیتال افغانستان

«کتابخانه ی دیجیتال افغانستان»  574 عنوان کتاب قدیمی پشتو و دری لینک  بی ثباتی مداوم اجتماعی، جلو تمام تحقیقات و بررسی هایی را می گیرد که به گونه ی بنیادی لازم اند در ثبت دارایی های تاریخی افغانستان به نتیجه…

Read More »
غوره یوتیوب چینلونه

د الجبر درس په پښتو ژبه -یوتیوب چینل

د یوتیوب چینل پته

Read More »
Back to top button
error: