موږ له تاسو سره مرسته کولای شو!
آیا غواړئ پخپله بلاګ یا ویبپاڼه ولرئ؟ موږ له تاسو سره مرسته کولای شو!
اړیکه
اعلانات
خپل تجارتي اعلانات دلته خپاره کړئ
اړیکه
Previous
Next
The legendary land of Khorasan

The following was written in Farsi (Persian) by Farhang Dost. This is the English translation. by Sohrab Balkhi For many years the tribal people have brainwashed us with the idea

General Information about Afghanistan

 Islamic Republic of Afghanistan Location: Southern Asia, north and west of Pakistan, east of Iran, south of Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan and west of China. Geographic coordinates: ۳۳ ۰۰ N,

یوویشتمه پېړۍ او د تکنالوژي ارزښت

يوویشتمه پېړۍ د چټکتيا پېړۍ ګڼله کېږي، یوه داسي پېړۍ چي په لنډ وخت کي يې ډېر هغه څه ممکنه کړل، چي پخوا به افسانې ښکارېدې. هو افسانې! پخوا به

ټولنیزې رسنۍ څه اغېزې لري؟

هری ټولنیزی رسنۍ په سپېڅلتیا خپل کار پېل کړ. ټویټر د پېښو او حالاتو په هکله د تازه خبرونو او نویو فکرونو ځای و. له فسبوک څخه د شخصي تصویرونو

safi foundation
Back to top button
وسیع ویب
error: