افریقا

لرغونی مصر

لرغونی مصر او نیل د لرغونی مصر ډیره برخه یې له دښتې نه جوړ شوې وه. د نیل سیند پرته، دا به امکان نه درلوده چې انسانان هلته ژوند وکړي. نیل د نړۍ ترټولو اوږد سیند دی، او له څو…

Read More »
Back to top button
error: