جالب پوستونه

سیکولر او ملا

نن ورځ فیسبوک کې تر ټولو جالبه: وایي ۱ سیکولر که فیمینیسټ ؤ خو د اوبو څاه یې خرڅوله نو یو ساده ملا یې را ګیر کړ په ملا یې څاه خرڅه کړه. بله ورځ سیکولر په بازار کې ملا…

Read More »
Back to top button
error: