اسلام مشاهیردعوت او تبلیغ

ستاره دانشمندان و دعوتگران

نوشته: د. طارق السويدان
ترجمه: عبدالخالق احسان.

ستاره شناسی علم جدیدی است که از خلال آن می توان به تمرین و آموزش جوانان پرداخت تا نماد های عالی در سطح امت گردند، درین مورد کتاب تألیف نموده و چند سال است تدریس می کنم؛ اما وجود عملی ستاره ی را که جوانان در مقابل خویش ببینند؛ بهترین وسیله یافتم تا جوانان با تأسی به او و الگو قرار دادنش به اوج ستاره گی نایل آیند. در بین شخصیت های زنده معاصر کسی را از استاد و الگو ام دکتور یوسف قرضای ستاره دعوتگران و دانشمندان، برتر نیافتم.

ستاره بودن شهرتی می طلبد که از اندازه معین و محدود تجاوز نماید و در جهان امروز کسی را از دکتور یوسف قرضاوی به حیث ستاره دانشمندان و دعوتگران، مشهورتر نمی توان شناخت.

ستاره بودن دارای ارزش های اخلاقی، ایمانی و روحی است که ستاره گان را از امور منفی شهرت و غرور نگهدارد.

شناختی که از استاد مان دکتور یوسف قرضاوی طی سال های طولانی و از وقتی که در امریکا مصروف آموزش بودم و کنفرانس های را که دکتور شرکت می کرد، اداره می نمودم، بعد از آن در جریان پروژه ها و کنفرانس های زیاد و پی در پی؛ ایشان را دارنده تواضع، ایمان، اعتماد به نفس، دلاوری در موقف گیری، ثبات بر حق، بازگشت به سوی حق در صورت اشتباه، خوب شنوایی حتی در مقابل شاگردان و اطفال یافتم. جناب شیخ دارای منهجی در اندیشه و وضاحتی در طرح است و نسبت به امت اسلامی، نهضت آن و دفاع از قضایای آن به شدت حریص می باشد؛ همه این ها اصول و اساساتی اند که نزد ستارگان نیز کمیاب می باشد.

ستاره بودن، داشتن مهارت ها و موهبت های را تقاضا دارد و دکتور یوسف قرضاوی دارای توانایی ها و موهبت های است که به گونه کمیاب بین ستاره گان یافت می گردد.

ایشان را شاعر با احساسی می بینی که بین عاطفه شعر و عمق اندیشه و آگاهی از قضایا، جمع نموده است، حتی که برخی قصیده هایش به حیث سرود های انتخاب گردیده که بر اساس آن نسل های تربیت گردیده و در نهادینه کردن ارزش ها سهمی به سزای دارد؛ حرکت اسلامی در سودان سرود رسمی را از قصیده گیرای ایشان ترتیب نموده بود و برخی از ابیات آن را که نقش اساسی در فهم من از اسلام و آگاهیم از اعتدال و میانه روی در اسلام داشته، یادآوری می کنم.
أنا المسلم دستوري ومنهاجي كتاب الله
وقائد دربي الهادي محمدنا رسول الله
وداري موطن الإسلام وما دوى نداء الله
وهمي في الحياة هداية الدنيا لدين الله
أنا المسلم لا أرجو ولا أخشى سوى ربي
عزيز النفس لا أحني لغير الله من صلبي
سليم القلب لا أحمل للناس سوى الحب
أنا بالعدل والإحسان مأمور وأمار
رحيم القلب لكني على الطاغين جبار
أنا نجم أنا رجم أنا نور أنا نار

من مسلمانم و قانون و برنامه ام کتاب الله متعال است و رهبر و هدایتگر راهم، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. خانه ام سرزمین اسلام است، هر جایی که ندای الله سر داده شود. همتم در زندگی هدایت همه دنیا به سوی دین الله متعال می باشد.

من مسلمانم و به غیر از الله متعال به کسی امید نداشته و از کسی هراسی ندارم

دارای عزت نفس بوده و کمرم را مقابل هیچ کسی غیر از الله متعال خم نمی کنم، قلب سالمی داشته و با همه مردم محبت دارم، من به عدالت و احسان مأمور و آمرم، قلب مهربان دارم؛ اما در مقابل ستمگران قوی و نیرومند می باشم. من ستاره ام، من سنگ آسمانی ام، من نور و روشنگرم، من آتش و سوزنده ام.

چه قدر سخنان دلنشینی است، الله متعال او را برگزید تا ندای ( من ستاره ام) را سر دهد و نمادی برای همه ستاره گان در زمانه ما باشد.
از جمله موهبت های منحصر به فرد ایشان، توانایی بالای در تألیف و نوشتن منهجی است، طوری که همه کتاب هایش مراجع اساسی موضوعات مربوطه اند، حیران ماندم که از کدام کتابش سخن بگویم؛ اما کتاب های را انتخاب کردم که نقش اساسی در تشکیل فهمم نسبت به اسلام داشته اند و مهمترین اموری است که از دکتور یوسف قرضاوی آموخته ام، از مهمترین کتاب هایش می توان به این کتاب ها اشاره کرد:
الحلال والحرام في الإسلام
فقه الزكاة
فقه الجهاد
عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية
الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد
الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والإفراط
فتاوي معاصرة
دراسة في فقه المقاصد
العقل والعلم في القرآن
المدخل لدراسة السنة النبوية
و کتاب های زیاد دیگری که بیشتر از 120کتاب نظر به آگاهی من می باشد، از الله متعال می خواهیم که تألیفاتش را به حساب پاداش هایش ماندگار گرداند.
اموری که ستارگان را متبارز ساخته و ستاره بودن شان را استمرار می بخشد، مؤسساتی است که تأسیس نموده و یا در تأسیس آن ها سهم بزرگی داشته باشند.
استاد مان دکتور یوسف قرضاوی در تأسیس مؤسسات و ابداع افکار آن ها از همه دانشمندان و دعوتگران گوی سبقت را ربوده است، ایشان با وجودی که علم مدریت و ابتکار را را نخوانده اند به آن هم درین زمینه توانایی منحصر به فردی دارد که از متخصصین این بخش ها پیشقدم شده است، از جمله مهم ترین مؤسسات و نهاد های که بنا کرده و یا طرح بنای آن ها را ریخته است، می توان به نهاد های ذیل اشاره کرد:
اتحادیه جهانی علمای مسلمین
هیئت خیریه اسلامی جهانی
تعدادی از هیئت های قانونی بانک های اسلامی
تعدادی از مراکز فتوا و مجمع های فقهی و تحقیقاتی در جهان
تعدادی از نهاد های دعوت اسلامی در جهان.
و نهاد های دیگر زیادی که در طول تاریخ به حساب نیکی های شان باقی خواهند ماند، الله متعال ایشان را جزای خیر عنایت فرماید.
از اموری که سازنده ستارگان محسوب می گردد، موقف گیری های است که از خلال آنها تبارز میابد، طوری که یک موقف مؤثر در ساختن ستاره بسنده است؛ چه فکر می کنید درمورد کسی که در مورد هر موقفش، همه جهانیان به سخن می آیند، موقف های که به ایمان ژرف، علم گسترده، میانه روی، احساس دایمی نسبت به مشکلات امت؛ دلالت دارد. حتی که همه ما در بسا موارد منتظر موقف او هستیم؛ لذا ایشان را دانشمند عمگرا و اصیلی شناختیم که در راه الله متعال از ملامت هیچ ملامت گری نمی هراسد، برخی از موقف های مؤثرش امور ذیل اند:
تأیید بهار عربی رهایی از طاغوتیان به منظور آزادی، عزت، کرامت و نهضت.
تأیید مقاومت فلسطینی در مقابل اشغال صهیونیستی.
فتوا های رعایت کننده مقتضیات زمانه با حریص بودن بر اصول شرعی.
رد تروریسم، القاعده، داعش و جریان های افراطی.
رد مداخله طائفه گری ایران در همه جهان اسلام و فراخوانی به وحدت مسلمانان و احترام به همه مذاهب بدون طائفه گری.
و دها موقف دیگر به خاطر دفاع از اسلام، قضایای مسلمین، بزرگان حرکت اسلامی که زندانی و شکنجه شده اند، به ویژه موقف میانه روانه و ارزشمند شان در مقابل کاریکاتور های توهین کننده به پیامبر صلی الله علیه و سلم.
یکی از مهمترین فعالیت های ایشان برنامه های ( الشریعه و الحیاة) تلویزیون ماهواره ی الجزیره می باشد که با علاقه مندی تمام آن را دنبال می کردیم تا از هر جلسه آن امور جدیدی در فهم دین و شیوه تطبیق میانه روانه آن در جهان بیاموزیم.
ای استاد بزرگوار دکتور یوسف قرضاوی! الله متعال را شاهد می گیرم که دوستت دارم، به اندیشه ات احساس عزت می کنم، همیشه از فقه و دانشت می آموزم، به موقف ها، بلند همتی ها و بخشندگی هایت اقتداء می نمایم؛ الله متعال مقامت را در دنیا و آخرت بلند داشته باشد.
در پایان می گویم:‌ ای استاد و الگویم! در مورد تو سخنی را می گویم که حضرت علی رضی الله عنه در مورد حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه گفته بود. (دوست دارم، الله متعال را در حالی ملاقات کنم که مثل عمل تو داشته باشم).
محبت، قدردانی و دعای دایمی برایت دارم، ای ستاره دانشمندان و دعوتگران!

صافی بنسټ خبرتیا Safi Foundation Ads Donation

wasiweb.com

wasiweb.com Publisher Team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
وسیع ویب
error: