موږ له تاسو سره مرسته کولای شو!
آیا غواړئ پخپله بلاګ یا ویبپاڼه ولرئ؟ موږ له تاسو سره مرسته کولای شو!
اړیکه
اعلانات
خپل تجارتي اعلانات دلته خپاره کړئ
اړیکه
اروپايي ټولنه

اروپايي اتحاديه په اروپا لويه وچه كې له ملي او دولتي سويې لوړ له ۲۷ حكومتونو جوړه سياسي او اقتصادي كميټه ده چې په لنډ نامه EU بلل كيږي .

د چين ديوال

پس منظر د پیړيو پيړيو راهيسې د چين خلک د خپلو حاصلخيزه ځمکو په کرکيله بوخت وو. لرغونی چین د امپراتورانو له خوا اداره کیده. دې امپراتورانو به په هيواد

موبایل لرونکو ته دا ټکي ضرور دي

د موبایلونو غلا په افغانستان کې له عامو غلاوو څخه ده. کیدای شي تاسې یا مو نیږدې دوستان هم د دې غلا له قربانیانو اوسئ. یا احتمال د دې شته،

Back to top button
Close
Close